Quartz Canyon trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Tình trạng
Bao gồm bộ xử lý
PreInstalledOS
PreInstalledMemory
PreInstalledStorage
Đầu ra đồ họa
Discontinued Intel® Core™ i7-9850H Processor (12M Cache, up to 4.60 GHz) 2x Thunderbolt 3, HDMI 2.0a
Discontinued Intel® Xeon® E-2286M Processor (16M Cache, 2.40 GHz) 2x Thunderbolt 3, HDMI 2.0a
Discontinued Intel® Core™ i7-9850H Processor (12M Cache, up to 4.60 GHz) 2x Thunderbolt 3, HDMI 2.0a
Discontinued Intel® Xeon® E-2286M Processor (16M Cache, 2.40 GHz) 2x Thunderbolt 3, HDMI 2.0a