Chilito trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Cấp độ RAID được hỗ trợ Số cổng bên trong NumExternalPorts EmbeddedMemorySize So sánh
Tất cả | Không có
Bộ điều khiển RAID Intel® SRCU42X Discontinued Full Height 1/2 Length PCIe Card 0, 1, 10, 5, 50 2

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các sản phẩm Intel® RAID theo cấp độ RAID, tốc độ truyền dữ liệu, số cổng, v.v.