Frost Canyon trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Bao gồm bộ xử lý So sánh
Tất cả | Không có
Máy tính mini Intel® NUC 10 Performance - NUC10i5FNHJA Launched Intel® Core™ i5-10210U Processor (6M Cache, up to 4.20 GHz)
Máy tính mini Intel® NUC 10 Performance - NUC10i5FNKPA Launched Intel® Core™ i5-10210U Processor (6M Cache, up to 4.20 GHz)
Máy tính mini Intel® NUC 10 Performance - NUC10i3FNHJA Launched Intel® Core™ i3-10110U Processor (4M Cache, up to 4.10 GHz)
Máy tính mini Intel® NUC 10 Performance - NUC10i3FNHFA Launched Intel® Core™ i3-10110U Processor (4M Cache, up to 4.10 GHz)
Máy tính mini Intel® NUC 10 Performance - NUC10i5FNHCA Launched Intel® Core™ i5-10210U Processor (6M Cache, up to 4.20 GHz)
Máy tính mini Intel® NUC 10 Performance - NUC10i7FNHJA Launched Intel® Core™ i7-10710U Processor (12M Cache, up to 4.70 GHz)
Máy tính mini Intel® NUC 10 Performance - NUC10i7FNHAA Launched Intel® Core™ i7-10710U Processor (12M Cache, up to 4.70 GHz)
Máy tính mini Intel® NUC 10 Performance - NUC10i7FNKPA Launched Intel® Core™ i7-10710U Processor (12M Cache, up to 4.70 GHz)
Bộ công cụ Intel® NUC 10 Performance - NUC10i5FNHN Launched Intel® Core™ i5-10210U Processor (6M Cache, up to 4.20 GHz)
Bộ công cụ Intel® NUC 10 Performance - NUC10i5FNKN Launched Intel® Core™ i5-10210U Processor (6M Cache, up to 4.20 GHz)
Bộ công cụ Intel® NUC 10 Performance - NUC10i3FNHN Launched Intel® Core™ i3-10110U Processor (4M Cache, up to 4.10 GHz)
Bộ công cụ Intel® NUC 10 Performance - NUC10i3FNKN Launched Intel® Core™ i3-10110U Processor (4M Cache, up to 4.10 GHz)
Bộ công cụ Intel® NUC 10 Performance - NUC10i7FNKN Launched Intel® Core™ i7-10710U Processor (12M Cache, up to 4.70 GHz)
Bộ công cụ Intel® NUC 10 Performance - NUC10i7FNHN Launched Intel® Core™ i7-10710U Processor (12M Cache, up to 4.70 GHz)
Bộ Intel® NUC 10 Performance - NUC10i5FNK Launched Intel® Core™ i5-10210U Processor (6M Cache, up to 4.20 GHz)
Bộ Intel® NUC 10 Performance - NUC10i3FNH Launched Intel® Core™ i3-10110U Processor (4M Cache, up to 4.10 GHz)
Bộ Intel® NUC 10 Performance - NUC10i5FNHF Launched Intel® Core™ i5-10210U Processor (6M Cache, up to 4.20 GHz)
Bộ Intel® NUC 10 Performance - NUC10i3FNK Launched Intel® Core™ i3-10110U Processor (4M Cache, up to 4.10 GHz)
Bộ Intel® NUC 10 Performance - NUC10i5FNKP Launched Intel® Core™ i5-10210U Processor (6M Cache, up to 4.20 GHz)
Bộ Intel® NUC 10 Performance - NUC10i3FNHF Launched Intel® Core™ i3-10110U Processor (4M Cache, up to 4.10 GHz)
Bộ Intel® NUC 10 Performance - NUC10i7FNK Launched Intel® Core™ i7-10710U Processor (12M Cache, up to 4.70 GHz)
Bộ Intel® NUC 10 Performance - NUC10i5FNH Launched Intel® Core™ i5-10210U Processor (6M Cache, up to 4.20 GHz)
Bộ Intel® NUC 10 Performance - NUC10i5FNHJ Launched Intel® Core™ i5-10210U Processor (6M Cache, up to 4.20 GHz)
Bộ Intel® NUC 10 Performance - NUC10i7FNH Launched Intel® Core™ i7-10710U Processor (12M Cache, up to 4.70 GHz)
Bộ Intel® NUC 10 Performance - NUC10i7FNHC Launched Intel® Core™ i7-10710U Processor (12M Cache, up to 4.70 GHz)
Bộ Intel® NUC 10 Performance - NUC10i7FNKP Launched Intel® Core™ i7-10710U Processor (12M Cache, up to 4.70 GHz)