Cooper Lake trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 8360H
(Bộ nhớ đệm 33M, 3,00 GHz)
Launched Q3'20 24 4.20 GHz 3.00 GHz 33 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6330H
(Bộ nhớ đệm 33M, 2,00 GHz)
Launched Q3'20 24 3.70 GHz 2.00 GHz 33 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 8356H
(bộ nhớ đệm 35,75M, 3,90 GHz)
Launched Q3'20 8 4.40 GHz 3.90 GHz 35.75 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 8360HL
(Bộ nhớ đệm 33M, 3,00 GHz)
Launched Q3'20 24 4.20 GHz 3.00 GHz 33 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 5318H
(bộ nhớ đệm 24,75M, 2,50 GHz)
Launched Q2'20 18 3.80 GHz 2.50 GHz 24.75 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 8380H
(bộ nhớ đệm 38,5M, 2,90 GHz)
Launched Q2'20 28 4.30 GHz 2.90 GHz 38.5 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6328H
(bộ nhớ đệm 22M, 2,80 GHz)
Launched Q2'20 16 4.30 GHz 2.80 GHz 22 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 5320H
(bộ nhớ đệm 27,5M, 2.40 GHz)
Launched Q2'20 20 4.20 GHz 2.40 GHz 27.5 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 8353H
(bộ nhớ đệm 24,75M, 2,50 GHz)
Launched Q2'20 18 3.80 GHz 2.50 GHz 24.75 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 8354H
(bộ nhớ đệm 24,75M, 3,10 GHz)
Launched Q2'20 18 4.30 GHz 3.10 GHz 24.75 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6348H
(bộ nhớ đệm 33M, 2,30 GHz)
Launched Q2'20 24 4.20 GHz 2.30 GHz 33 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 8376H
(bộ nhớ đệm 38,5M, 2,60 GHz)
Launched Q2'20 28 4.30 GHz 2.60 GHz 38.5 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 8376HL
(Bộ nhớ đệm 38,5M, 2,60 GHz)
Launched Q2'20 28 4.30 GHz 2.60 GHz 38.5 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 8380HL
(Bộ nhớ đệm 38,5M, 2,90 GHz)
Launched Q2'20 28 4.30 GHz 2.90 GHz 38.5 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6328HL
(Bộ nhớ đệm 22M, 2,80 GHz)
Launched Q2'20 16 4.30 GHz 2.80 GHz 22 MB

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.