Carlsville trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Lithography MaxIOThroughput SamplePortConfiguration CablingDescription So sánh
Tất cả | Không có
Bộ điều khiển Ethernet Intel® V710-AT2 Launched
Intel® Ethernet Controller X710-TM4 Launched
Intel® Ethernet Controller X710-AT2 Launched