Baldry Mt. trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Loại cáp
MaxTDP
Cấu hình cổng
NetworkDataRate
Loại hệ thống giao diện
MMF up to 275m Single PCI-X
SMF up to 10km, MMF up to 550m Single PCI-X