Baldry Mt. trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Loại cáp TDP Giá đề xuất cho khách hàng Cấu hình cổng Loại hệ thống giao diện So sánh
Tất cả | Không có
Bộ điều hợp Máy chủ Intel® PRO/1000 MF
(LX)
Discontinued SMF up to 10km, MMF up to 550m Single PCI-X
Bộ điều hợp Máy chủ Intel® PRO/1000 MF Discontinued MMF up to 275m Single PCI-X