Amber Lake Y trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-10510Y
(bộ nhớ đệm cache 8M, lên đến 4,50 GHz)
Launched Q3'19 4 4.50 GHz 1.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-8500Y
(4M bộ nhớ đệm, lên đến 4,20 GHz)
Launched Q1'19 2 4.20 GHz 1.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-10310Y
(bộ nhớ đệm cache 6M, lên đến 4,10 GHz)
Discontinued Q3'19 4 4.10 GHz 1.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-10210Y
(bộ nhớ đệm cache 6M, lên đến 4,00 GHz)
Launched Q3'19 4 4.00 GHz 1.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8200Y
(4M bộ nhớ đệm, lên đến 3,90 GHz)
Launched Q3'18 2 3.90 GHz 1.30 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i5-8210Y Processor
(4M Cache, up to 3.60 GHz)
Discontinued Q1'19 2 3.60 GHz 1.60 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i5-8310Y Processor
(4M Cache, up to 3.90 GHz)
Launched Q1'19 2 3.90 GHz 1.60 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-10110Y
(bộ nhớ đệm cache 4M, lên đến 4,00GHz)
Launched Q3'19 2 4.00 GHz 1.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-10100Y
(bộ nhớ đệm 4M, lên đến 3.90 GHz)
Launched Q1'21 2 3.90 GHz 1.30 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ m3-8100Y
(4M bộ nhớ đệm, lên đến 3,40 GHz)
Launched Q3'18 2 3.40 GHz 1.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold 6500Y
(bộ nhớ đệm 4M, lên đến 3.40 GHz)
Launched Q1'21 2 3.40 GHz 1.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.