Amber Lake Y trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-10510Y Launched Q3'19 4 4.50 GHz 1.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-10310Y Launched Q3'19 4 4.10 GHz 1.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-10210Y Launched Q3'19 4 4.00 GHz 1.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-10110Y Launched Q3'19 2 4.00 GHz 1.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-8500Y Launched Q1'19 2 4.20 GHz 1.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 615
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8200Y Launched Q3'18 2 3.90 GHz 1.30 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 615
Intel® Core™ i5-8210Y Processor Launched Q1'19 2 3.60 GHz 1.60 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 617
Intel® Core™ i5-8310Y Processor Launched Q1'19 2 3.90 GHz 1.60 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 617
Bộ xử lý Intel® Core™ m3-8100Y Launched Q3'18 2 3.40 GHz 1.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 615

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.