Banias trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Số lõi
ClockSpeedMax
Tần số cơ sở của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
TDP
Q2'03 1 1.10 GHz 1 MB L2 Cache 12 W
Q2'03 1 1.60 GHz 1 MB L2 Cache 24.5 W
1 1.10 GHz 1 MB L2 Cache 7 W
1 900 MHz 1 MB L2 Cache 7 W
1 1.30 GHz 1 MB L2 Cache 22 W
1 1.40 GHz 1 MB L2 Cache 22 W
1 1.20 GHz 1 MB L2 Cache 12 W
1 1.30 GHz 1 MB L2 Cache 12 W
1 1.00 GHz 1 MB L2 Cache 7 W
1 1.50 GHz 1 MB L2 Cache 24.5 W
1 1.70 GHz 1 MB L2 Cache 24.5 W
1 1.50 GHz 1 MB L2 Cache 24.5 W
Q2'03 1 1.30 GHz 512 KB L2 Cache 24.5 W
Q2'03 1 600 MHz 512 KB L2 Cache 7 W
1 1.20 GHz 512 KB L2 Cache 24.5 W
1 1.40 GHz 512 KB L2 Cache 24.5 W
1 1.50 GHz 512 KB L2 Cache 24.5 W
1 900 MHz 512 KB L2 Cache 7 W
1 800 MHz 512 KB L2 Cache 7 W

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.