Islay Canyon trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Tình trạng
ProcessorIncluded
Hệ Điều Hành Cài Đặt Sẵn
Bao gồm Bộ nhớ
Bao gồm Lưu trữ
Đầu ra đồ họa
Discontinued Windows 10, 64-bit* 8GB embedded or 8GB embedded + 16GB Intel® Optane™ 1TB HDD, or 256GB M.2 SSD HDMI 2.0b, Mini-DP 1.4
Discontinued Windows 10, 64-bit* 8GB embedded or 8GB embedded + 16GB Intel® Optane™ 1TB HDD, or 256GB M.2 SSD, or 1TB HDD + 128GB M.2 SSD HDMI 2.0b, Mini-DP 1.4
Discontinued 8GB embedded or 8GB embedded + 16GB Intel® Optane™ None, or 1TB HDD, or 256GB M.2 SSD, or 1TB HDD + 128GB M.2 SSD HDMI 2.0b, Mini-DP 1.4
Discontinued 8GB embedded or 8GB embedded + 16GB Intel® Optane™ 1TB HDD, or 256GB M.2 SSD HDMI 2.0b, Mini-DP 1.4