Alder Lake trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-12950HX
(Bộ nhớ đệm 30M, lên đến 5 GHz)
Launched Q2'22 16 5.00 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-12900HX
(Bộ nhớ đệm 30M, lên đến 5 GHz)
Launched Q2'22 16 5.00 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-12900KS
(bộ nhớ đệm 30M, lên đến 5,50 GHz)
Launched Q1'22 16 5.50 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-12900
(Bộ nhớ đệm 30M, lên đến 5,10 GHz)
Launched Q1'22 16 5.10 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-12900F
(Bộ nhớ đệm 30M, lên đến 5,10 GHz)
Launched Q1'22 16 5.10 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-12900T
(Bộ nhớ đệm 30M, lên đến 4,90 GHz)
Launched Q1'22 16 4.90 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-12900TE
(bộ nhớ đệm 30M, lên đến 4,80 GHz)
Launched Q1'22 16 4.80 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-12900E
(bộ nhớ đệm 30M, lên đến 5,00 GHz)
Launched Q1'22 16 5.00 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-12900H
(bộ nhớ đệm 24M, lên đến 5,00 GHz)
Launched Q1'22 14 5.00 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-12900HK
(bộ nhớ đệm 24M, lên đến 5,00 GHz)
Launched Q1'22 14 5.00 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-12900K
(Bộ nhớ đệm 30M, lên đến 5,20 GHz)
Launched Q4'21 16 5.20 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-12900KF
(Bộ nhớ đệm 30M, lên đến 5,20 GHz)
Launched Q4'21 16 5.20 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-1255UL
(bộ nhớ đệm 12M, lên đến 4,70 GHz)
Launched Q3'22 10 4.70 GHz 1.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-1265UL
(bộ nhớ đệm 12M, lên đến 4,80 GHz)
Launched Q3'22 10 4.80 GHz 1.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-12700HL
(bộ nhớ đệm 24M, lên đến 4,70 GHz)
Launched Q3'22 14 4.70 GHz 2.30 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-12800HL
(bộ nhớ đệm 24M, lên đến 4,80 GHz)
Launched Q3'22 14 4.80 GHz 2.40 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-12800HX
(bộ nhớ đệm 25M, lên đến 4,80 GHz)
Launched Q2'22 16 4.80 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-12850HX
(Bộ nhớ đệm 25M, lên đến 4,8 GHz)
Launched Q2'22 16 4.80 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-12650HX
(bộ nhớ đệm 24M, lên đến 4,70 GHz)
Launched Q2'22 14 4.70 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-1265UE
(Bộ nhớ đệm 12M, lên đến 4,70 GHz)
Launched Q1'22 10 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-1270PE
(bộ nhớ đệm 18M, lên đến 4,50 GHz)
Launched Q1'22 12 18 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-1250U
(bộ nhớ đệm 12M, lên đến 4,70 GHz)
Launched Q1'22 10 4.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-1260U
(bộ nhớ đệm 12M, lên đến 4,70 GHz)
Launched Q1'22 10 4.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-1280P
(bộ nhớ đệm 24M, lên đến 4,80 GHz)
Launched Q1'22 14 4.80 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-1260P
(bộ nhớ đệm 18M, lên đến 4,70 GHz)
Launched Q1'22 12 4.70 GHz 18 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-1270P
(bộ nhớ đệm 18M, lên đến 4,80 GHz)
Launched Q1'22 12 4.80 GHz 18 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-1265U
(bộ nhớ đệm 12M, lên đến 4,80 GHz)
Launched Q1'22 10 4.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-1255U
(bộ nhớ đệm 12M, lên đến 4,70 GHz)
Launched Q1'22 10 4.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-12800H
(bộ nhớ đệm 24M, lên đến 4,80 GHz)
Launched Q1'22 14 4.80 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-12650H
(bộ nhớ đệm 24M, lên đến 4,70 GHz)
Launched Q1'22 10 4.70 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-12800HE
(bộ nhớ đệm 24M, lên đến 4,60 GHz)
Launched Q1'22 14 24 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-12700
(Bộ nhớ đệm 25M, lên đến 4,90 GHz
Launched Q1'22 12 4.90 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-12700F
(Bộ nhớ đệm 25M, lên đến 4,90 GHz)
Launched Q1'22 12 4.90 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-12700T
(Bộ nhớ đệm 25M, lên đến 4,70 GHz)
Launched Q1'22 12 4.70 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-12700TE
(bộ nhớ đệm 25M, lên đến 4,60 GHz)
Launched Q1'22 12 4.60 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-12700E
(bộ nhớ đệm 25M, lên đến 4,80 GHz)
Launched Q1'22 12 4.80 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-12700H
(bộ nhớ đệm 24M, lên đến 4,70 GHz)
Launched Q1'22 14 4.70 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-12700K
(Bộ nhớ đệm 25M, lên đến 5,00 GHz)
Launched Q4'21 12 5.00 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-12700KF
(bộ nhớ đệm 25M, lên đến 5,00 GHz)
Launched Q4'21 12 5.00 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-1235UL
(bộ nhớ đệm 12M, lên đến 4,40 GHz)
Launched Q3'22 10 4.40 GHz 1.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-12600HL
(bộ nhớ đệm 18M, lên đến 4,50 GHz)
Launched Q3'22 12 4.50 GHz 2.70 GHz 18 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-12500HL
(bộ nhớ đệm 18M, lên đến 4,50 GHz)
Launched Q3'22 12 4.50 GHz 2.50 GHz 18 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-1245UL
(bộ nhớ đệm 12M, lên đến 4,40 GHz)
Launched Q3'22 10 4.40 GHz 1.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-12600HX
(Bộ nhớ đệm 18M, lên đến 4,6 GHz)
Launched Q2'22 12 4.60 GHz 18 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-12450HX
(bộ nhớ đệm 12M, lên đến 4,40 GHz)
Launched Q2'22 8 4.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-1245UE
(Bộ nhớ đệm 12M, lên đến 4,40 GHz)
Launched Q1'22 10 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-1250PE
(Bộ nhớ đệm 12M, lên đến 4,40 GHz)
Launched Q1'22 12 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-1235U
(bộ nhớ đệm 12M, lên đến 4,40 GHz, có IPU)
Launched Q1'22 10 4.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-1240U
(bộ nhớ đệm 12M, lên đến 4,40 GHz)
Launched Q1'22 10 4.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-1230U
(bộ nhớ đệm 12M, lên đến 4,40 GHz)
Launched Q1'22 10 4.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-1240P
(bộ nhớ đệm 12M, lên đến 4,40 GHz)
Launched Q1'22 12 4.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-1250P
(bộ nhớ đệm 12M, lên đến 4,40 GHz)
Launched Q1'22 12 4.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-1245U
(bộ nhớ đệm 12M, lên đến 4,40 GHz)
Launched Q1'22 10 4.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-1235U
(bộ nhớ đệm 12M, lên đến 4,40 GHz)
Launched Q1'22 10 4.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-12400T
(bộ nhớ đệm 18M, lên đến 4,20 GHz)
Launched Q1'22 6 4.20 GHz 18 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-12500T
(bộ nhớ đệm 18M, lên đến 4,40 GHz)
Launched Q1'22 6 4.40 GHz 18 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-12500H
(bộ nhớ đệm 18M, lên đến 4,50 GHz)
Launched Q1'22 12 4.50 GHz 18 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-12500TE
(bộ nhớ đệm 18M, lên đến 4,30 GHz)
Launched Q1'22 6 4.30 GHz 18 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-12500E
(bộ nhớ đệm 18M, lên đến 4,50 GHz)
Launched Q1'22 6 4.50 GHz 18 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-12500
(bộ nhớ đệm 18M, lên đến 4,60 GHz)
Launched Q1'22 6 4.60 GHz 18 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-12600
(bộ nhớ đệm 18M, lên đến 4,80 GHz)
Launched Q1'22 6 4.80 GHz 18 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-12600T
(bộ nhớ đệm 18M, lên đến 4,60 GHz)
Launched Q1'22 6 4.60 GHz 18 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-12600H
(bộ nhớ đệm 18M, lên đến 4,50 GHz)
Launched Q1'22 12 4.50 GHz 18 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-12600HE
(bộ nhớ đệm 18M, lên đến 4,50 GHz)
Launched Q1'22 12 18 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-12400
(Bộ nhớ đệm 18M, lên đến 4,40 GHz)
Launched Q1'22 6 4.40 GHz 18 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-12400F
(Bộ nhớ đệm 18M, lên đến 4,40 GHz)
Launched Q1'22 6 4.40 GHz 18 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-12450H
(bộ nhớ đệm 12M, lên đến 4,40 GHz)
Launched Q1'22 8 4.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-12600K
(Bộ nhớ đệm 20M, lên đến 4,90 GHz)
Launched Q4'21 10 4.90 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-12600KF
(Bộ nhớ đệm 20M, lên đến 4,90 GHz)
Launched Q4'21 10 4.90 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-1215UL
(bộ nhớ đệm 10M, lên đến 4,40 GHz)
Launched Q3'22 6 4.40 GHz 1.20 GHz 10 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-12300HL
(bộ nhớ đệm 12M, lên đến 4,40 GHz)
Launched Q3'22 8 4.40 GHz 2.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-1215UE
(Bộ nhớ đệm 10M, lên đến 4,40 GHz)
Launched Q1'22 6 10 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-1220PE
(Bộ nhớ đệm 12M, lên đến 4,20 GHz)
Launched Q1'22 8 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-1215U
(bộ nhớ đệm 10M, lên đến 4,40 GHz)
Launched Q1'22 6 4.40 GHz 10 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-1215U
(bộ nhớ đệm 10M, lên đến 4,40 GHz, có IPU)
Launched Q1'22 6 4.40 GHz 10 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-1210U
(bộ nhớ đệm 10M, lên đến 4,40 GHz)
Launched Q1'22 6 4.40 GHz 10 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-1220P
(bộ nhớ đệm 12M, lên đến 4,40 GHz)
Launched Q1'22 10 4.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-12100T
(bộ nhớ đệm 12M, lên đến 4,10 GHz)
Launched Q1'22 4 4.10 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-12300T
(bộ nhớ đệm 12M, lên đến 4,20 GHz)
Launched Q1'22 4 4.20 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-12300
(bộ nhớ đệm 12M, lên đến 4,40 GHz)
Launched Q1'22 4 4.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-12100
(bộ nhớ đệm 12M, lên đến 4,30 GHz)
Launched Q1'22 4 4.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-12100F
(bộ nhớ đệm 12M, lên đến 4,30 GHz)
Launched Q1'22 4 4.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-12100TE
(bộ nhớ đệm 12M, lên đến 4,00 GHz)
Launched Q1'22 4 4.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-12100E
(bộ nhớ đệm 12M, lên đến 4,20 GHz)
Launched Q1'22 4 4.20 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-12300HE
(bộ nhớ đệm 12M, lên đến 4,30 GHz)
Launched Q1'22 8 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold 8505
(bộ nhớ đệm 8M, lên đến 4,40 GHz, có IPU)
Launched Q1'22 5 4.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold 8500
(bộ nhớ đệm 8M, lên đến 4,40 GHz)
Launched Q1'22 5 4.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold 8505
(bộ nhớ đệm 8M, lên đến 4,40 GHz)
Launched Q1'22 5 4.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold G7400T
(bộ nhớ đệm 6M, 3,10 GHz)
Launched Q1'22 2 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold G7400
(bộ nhớ đệm 6M, 3,70 GHz)
Launched Q1'22 2 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold G7400TE
(bộ nhớ đệm 6M, 3,00 GHz)
Launched Q1'22 2 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold G7400E
(bộ nhớ đệm 6M, 3,60 GHz)
Launched Q1'22 2 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® G6900
(bộ nhớ đệm 4M, 3,40 GHz)
Launched Q1'22 2 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® G6900T
(bộ nhớ đệm 4M, 2,80 GHz)
Launched Q1'22 2 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® G6900TE
(bộ nhớ đệm 4M, 2,40 GHz)
Launched Q1'22 2 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® G6900E
(bộ nhớ đệm 4M, 3,00 GHz)
Launched Q1'22 2 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 7305L
(bộ nhớ đệm 8M, 1,10 GHz)
Launched Q3'22 5 1.10 GHz 1.10 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 7305E
(Bộ nhớ đệm 8M, 1,00 GHz)
Launched Q1'22 5 1.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 7305
(bộ nhớ đệm 8M, 1,10 GHz)
Launched Q1'22 5 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 7300
(bộ nhớ đệm 8M, 1,00 GHz)
Launched Q1'22 5 8 MB Intel® Smart Cache
Chipset Intel® Q670 Launched Q1'22
Chipset Intel® W680 Launched Q1'22
Chipset Intel® Q670E Launched Q1'22
Chipset Intel® R680E Launched Q1'22
Chipset Intel® H610E Launched Q1'22
Chipset Intel® B660 Launched Q1'22
Chipset Intel® H670 Launched Q1'22
Chipset Intel® H610 Launched Q1'22
Chipset Intel® Z690 Launched Q4'21
Chipset Intel® WM690 Launched Q2'22
Chipset Intel® HM670 Launched Q2'22

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.