Cyclone Peak trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành ĐÃ CHỨNG NHẬN Wi-Fi* Tốc độ tối đa Băng tần Luồng TX/RX So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Killer™ Wi-Fi 6 AX1650
(x/w)
Launched Q4'20 Wi-Fi 6 (802.11ax) 2.4 Gbps 2.4, 5 GHz (160MHz) 2x2
Bộ Intel® Wi-Fi 6
(Gig+) dành cho máy tính để bàn
Launched Q1'20 Wi-Fi 6 (802.11ax) 2.4 Gbps 2.4, 5 GHz (160MHz) 2x2
Intel® Wi-Fi 6 AX200
(Gig+)
Launched Q2'19 Wi-Fi 6 (802.11ax) 2.4 Gbps 2.4, 5 GHz (160MHz) 2x2