Foxville trước đây của các sản phẩm

Bộ lọc: Xem tất cả | Nhúng
Tên sản phẩm
Tình trạng
CablingDescription
TDP
Cấu hình cổng
Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
Launched 1.3 W Single 2.5G
Launched 1.5 W Single 2.5G
Launched 1.3 W Single 2.5
Launched 2 W Single 2.5GbE
Launched 2 W Single 2.5GbE
Launched 1.95 W Single 2.5GbE
Discontinued 2 W Single 2.5