Foxville trước đây của các sản phẩm

Bộ lọc: Xem tất cả | Nhúng
Tên sản phẩm
CablingDescription
TDP
Cấu hình cổng
Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
Loại hệ thống giao diện
1.3 W Single 2.5G PCIe 3.1
1.5 W Single 2.5G PCIe 3.1
1.3 W Single 2.5 PCIe 3.1
2 W Single 2.5GbE PCIe 3.1
2 W Single 2.5GbE PCIe
1.95 W Single 2.5GbE PCIe
2 W Single 2.5 PCIe 3.1 (5GT/s)