Foxville trước đây của các sản phẩm

Bộ lọc: Xem tất cả | Nhúng
Tên sản phẩm Tình trạng Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP Giá đề xuất cho khách hàng Cấu hình cổng Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Ethernet Controller I225-V Launched Không 1.95 W Single 2.5G
Intel® Ethernet Controller I225-IT Launched 2 W Single 2.5G
Intel® Ethernet Controller I225-K Launched Không 2 W Single 2.5
Intel® Ethernet Controller I225-LM Launched 2 W Single 2.5G