Whiskey Lake trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-8565U
(8M bộ nhớ đệm, lên đến 4,60 GHz)
Launched Q3'18 4 4.60 GHz 1.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics for 8th Generation Intel® Processors
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-8665U
(bộ nhớ đệm cache 8M, lên đến 4,80 GHz)
Launched Q2'19 4 4.80 GHz 1.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics for 8th Generation Intel® Processors
Intel® Core™ i7-8665UE Processor
(8M Cache, up to 4.40 GHz)
Launched Q2'19 4 4.40 GHz 1.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa UHD Intel® 620
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8265U
(6M bộ nhớ đệm, lên đến 3,90 GHz)
Launched Q3'18 4 3.90 GHz 1.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics for 8th Generation Intel® Processors
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8365U
(bộ nhớ đệm cache 6M, lên đến 4,10 GHz)
Launched Q2'19 4 4.10 GHz 1.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics for 8th Generation Intel® Processors
Intel® Core™ i5-8365UE Processor
(6M Cache, up to 4.10 GHz)
Launched Q2'19 4 4.10 GHz 1.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa UHD Intel® 620
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-8145U
(4M bộ nhớ đệm, lên đến 3,90 GHz)
Launched Q3'18 2 3.90 GHz 2.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics for 8th Generation Intel® Processors
Intel® Core™ i3-8145UE Processor
(4M Cache, up to 3.90 GHz)
Launched Q2'19 2 3.90 GHz 2.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa UHD Intel® 620
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold 5405U
(bộ nhớ đệm cache 2M, 2,30 GHz)
Launched Q1'19 2 2.30 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics for 8th Generation Intel® Processors
Bộ xử lý Intel® Celeron®4205U
(bộ nhớ đệm 2M, 1,80 GHz)
Launched Q1'19 2 1.80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics for 8th Generation Intel® Processors
Bộ xử lý Intel® Celeron® 4305U
(bộ nhớ đệm cache 2M, 2,20 GHz)
Launched Q2'19 2 2.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics for 8th Generation Intel® Processors
Intel® Celeron® Processor 4305UE
(2M Cache, 2.00 GHz)
Launched Q2'19 2 2.00 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 610

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.