Whiskey Lake trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Core™ i7-8665UE Processor
(8M Cache, up to 4.40 GHz)
Launched Q2'19 4 4.40 GHz 1.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-8665U
(bộ nhớ đệm cache 8M, lên đến 4,80 GHz)
Launched Q2'19 4 4.80 GHz 1.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-8565U
(8M bộ nhớ đệm, lên đến 4,60 GHz)
Launched Q3'18 4 4.60 GHz 1.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i5-8365UE Processor
(6M Cache, up to 4.10 GHz)
Launched Q2'19 4 4.10 GHz 1.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8365U
(bộ nhớ đệm cache 6M, lên đến 4,10 GHz)
Launched Q2'19 4 4.10 GHz 1.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8265U
(6M bộ nhớ đệm, lên đến 3,90 GHz)
Launched Q3'18 4 3.90 GHz 1.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i3-8145UE Processor
(4M Cache, up to 3.90 GHz)
Launched Q2'19 2 3.90 GHz 2.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-8145U
(4M bộ nhớ đệm, lên đến 3,90 GHz)
Launched Q3'18 2 3.90 GHz 2.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold 5405U
(bộ nhớ đệm cache 2M, 2,30 GHz)
Launched Q1'19 2 2.30 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Intel® Celeron® Processor 4305UE
(2M Cache, 2.00 GHz)
Launched Q2'19 2 2.00 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 4305U
(bộ nhớ đệm cache 2M, 2,20 GHz)
Launched Q2'19 2 2.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron®4205U
(bộ nhớ đệm 2M, 1,80 GHz)
Launched Q1'19 2 1.80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.