Whiskey Lake trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Số lõi
Tần số turbo tối đa
Bộ nhớ đệm
Tên GPU
Q2'19 4 4.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics for 8th Generation Intel® Processors
Q3'18 4 4.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 620
Q3'18 4 4.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics for 8th Generation Intel® Processors
Q2'19 4 4.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics for 8th Generation Intel® Processors
Q3'18 4 4.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 620
Q3'18 4 3.90 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics for 8th Generation Intel® Processors
Q3'18 2 3.90 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 620
Q3'18 2 3.90 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics for 8th Generation Intel® Processors
Q1'19 2 2 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics for 8th Generation Intel® Processors
Q2'19 2 2 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics for 8th Generation Intel® Processors
Q1'19 2 2 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics for 8th Generation Intel® Processors
Q3'18 2 2 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 610

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.