Cliffdale Refresh trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Dung lượng Tình trạng Hệ số hình dạng Giao diện So sánh
Tất cả | Không có
SSD Intel® dòng D5-P4420
(7,68TB, 2,5in PCIe 3.1 x4, 3D2, QLC)
7.68 TB Launched U.2 15mm PCIe 3.1 x4, NVMe
SSD chuỗi Intel® D5-P4326
(15,36TB, E1.L PCIe 3.1 x4, 3D2, QLC)
Launched E1.L PCIe 3.1 x4, NVMe
SSD chuỗi Intel® D5-P4326
(15,36TB, 2,5in PCIe 3.1 x4, 3D2, QLC)
15.36 TB Launched U.2 15mm PCIe 3.1 x4, NVMe
SSD chuỗi Intel® D5-P4320
(7,68TB, 2,5in PCIe 3.1 x4, 3D2, QLC)
7.68 TB Launched U.2 15mm PCIe 3.1 x4, NVMe
SSD Intel® dòng DC P4618
(6,4TB, 1/2 Height PCIe 3.1 x8, 3D2, TLC)
6.4 TB Discontinued HHHL (CEM3.0) PCIe 3.0 x8, NVMe
Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® DC P4610
(7,6TB, 2,5in PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC)
7.68 TB Launched U.2 15mm PCIe 3.1 x4, NVMe
Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® DC P4610
(6,4TB, 2,5in PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC)
6.4 TB Launched U.2 15mm PCIe 3.1 x4, NVMe
Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® DC P4610
(3,2TB, 2,5in PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC)
3.2 TB Launched U.2 15mm PCIe 3.1 x4, NVMe
Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® DC P4610
(1,6TB, 2,5in PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC)
1.6 TB Launched U.2 15mm PCIe 3.1 x4, NVMe
SSD Intel® dòng DC P4511
(4,0TB, EDSFF S 5,9mm PCIe 3,1 x4, 3D2, TLC)
4 TB Launched E1.S 5.9mm PCIe 3.1 x4, NVMe
Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® DC P4511
(1,0TB, M.2 110mm PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC)
1 TB Launched M.2 22 x 110mm PCIe 3.1 x4, NVMe
Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® DC P4511
(2,0TB, M.2 110mm PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC)
2 TB Launched M.2 22 x 110mm PCIe 3.1 x4, NVMe
SSD Intel® dòng DC P4510
(15,3TB, EDSFF L 18mm PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC)
15.36 TB Launched E1.L PCIe 3.1 x4, NVMe
SSD Intel® dòng DC P4510
(15,3TB, EDSFF L 9,5mm PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC)
15.36 TB Launched E1.L PCIe 3.1 x4, NVMe
Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® DC P4510
(8,0TB, 2.5in PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC)
8 TB Launched U.2 15mm PCIe 3.1 x4, NVMe
Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® DC P4510
(4,0TB, 2.5in PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC)
4 TB Launched U.2 15mm PCIe 3.1 x4, NVMe
Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® DC P4510
(2,0TB, 2.5in PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC)
2 TB Launched U.2 15mm PCIe 3.1 x4, NVMe
Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® DC P4510
(1,0TB, 2.5in PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC)
1 TB Launched U.2 15mm PCIe 3.1 x4, NVMe

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các ổ cứng thể rắn Intel® theo dung lượng, giao diện, hiệu năng, v.v.