Cliffdale Refresh trước đây của các sản phẩm

Cliffdale Refresh trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Dung lượng Tình trạng Hệ số hình dạng Giao diện So sánh
Tất cả | Không có
Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® DC P4510
(1,0TB, 2.5in PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC)
1 TB Launched U.2 15mm PCIe 3.1 x4, NVMe
Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® DC P4510
(2,0TB, 2.5in PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC)
2 TB Launched U.2 15mm PCIe 3.1 x4, NVMe

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các ổ cứng thể rắn Intel® theo dung lượng, giao diện, hiệu năng, v.v.