Liberty Harbor DC trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Dung lượng Tình trạng Hệ số hình dạng Giao diện So sánh
Tất cả | Không có
Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® DC S3110
(256GB, 2,5in SATA 6Gb/giây, 3D2, TLC)
256 GB Discontinued 2.5" 7mm SATA 3.0 6Gb/S
Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® DC S3110
(512GB, M.2 80mm SATA 6Gb/giây, 3D2, TLC)
512 GB Discontinued M.2 22 x 80mm SATA 3.0 6Gb/S
Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® DC S3110
(128GB, M.2 80mm SATA 6Gb/giây, 3D2, TLC)
128 GB Discontinued M.2 22 x 80mm SATA 3.0 6Gb/S
Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® DC S3110
(256GB, M.2 80mm SATA 6Gb/giây, 3D2, TLC)
256 GB Discontinued M.2 22 x 80mm SATA 3.0 6Gb/S
Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® DC S3110
(128GB, 2,5in SATA 6Gb/giây, 3D2, TLC)
128 GB Discontinued 2.5" 7mm SATA 3.0 6Gb/S
Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® DC S3110
(512GB, 2,5in SATA 6Gb/giây, 3D2, TLC)
512 GB Discontinued 2.5" 7mm SATA 3.0 6Gb/S

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các ổ cứng thể rắn Intel® theo dung lượng, giao diện, hiệu năng, v.v.