Liberty Harbor DC trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Dung lượng Tình trạng Hệ số hình dạng Giao diện Phân đoạn thẳng Có sẵn Tùy chọn nhúng So sánh
Tất cả | Không có
Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® DC S3110
(256GB, 2,5in SATA 6Gb/giây, 3D2, TLC)
256 GB Discontinued 2.5" 7mm SATA 3.0 6Gb/S
Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® DC S3110
(512GB, M.2 80mm SATA 6Gb/giây, 3D2, TLC)
512 GB Discontinued M.2 22 x 80mm SATA 3.0 6Gb/S
Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® DC S3110
(128GB, M.2 80mm SATA 6Gb/giây, 3D2, TLC)
128 GB Discontinued M.2 22 x 80mm SATA 3.0 6Gb/S
Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® DC S3110
(256GB, M.2 80mm SATA 6Gb/giây, 3D2, TLC)
256 GB Discontinued M.2 22 x 80mm SATA 3.0 6Gb/S
Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® DC S3110
(128GB, 2,5in SATA 6Gb/giây, 3D2, TLC)
128 GB Discontinued 2.5" 7mm SATA 3.0 6Gb/S
Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® DC S3110
(512GB, 2,5in SATA 6Gb/giây, 3D2, TLC)
512 GB Discontinued 2.5" 7mm SATA 3.0 6Gb/S

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các ổ cứng thể rắn Intel® theo dung lượng, giao diện, hiệu năng, v.v.