Elkhart Lake trước đây của các sản phẩm

Bộ lọc: Xem tất cả | Nhúng
Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Số lõi
ClockSpeedMax
Tần số cơ sở của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
TDP
Q1'23 2 1.40 GHz 1.5 MB L2 Cache 6 W
Q1'23 4 1.70 GHz 1.5 MB L2 Cache 9 W
Q1'21 4 1.50 GHz 1.5 MB L2 Cache 9 W
Q1'21 4 1.90 GHz 1.5 MB L2 Cache 12 W
Q1'21 4 1.50 GHz 1.5 MB L2 Cache 9 W
Q1'21 2 1.00 GHz 1.5 MB 4.5 W
Q1'21 4 2.00 GHz 1.5 MB L2 Cache 10 W
Q1'21 2 1.20 GHz 1.5 MB L2 Cache 6.5 W
Q1'21 2 1.20 GHz 1.5 MB L2 Cache 6.5 W

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.