Elkhart Lake trước đây của các sản phẩm

Bộ lọc: Xem tất cả | Nhúng
Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi ClockSpeedMax Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Pentium® J6426
(bộ nhớ đệm 1.5M, lên đến 3.00 GHz)
Launched Q1'21 4 2.00 GHz 1.5 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® N6415
(bộ nhớ đệm 1.5M, lên đến 3.00 GHz)
Launched Q1'21 4 1.20 GHz 1.5 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® J6412
(bộ nhớ đệm 1.5M, lên đến 2.60 GHz)
Launched Q1'21 4 2.00 GHz 1.5 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® J6413
(bộ nhớ đệm 1.5M, lên đến 3.00 GHz)
Launched Q1'21 4 1.80 GHz 1.5 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® N6210
(bộ nhớ đệm 1.5M, lên đến 2.60 GHz)
Launched Q1'21 2 1.20 GHz 1.5 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® N6211
(bộ nhớ đệm 1.5M, lên đến 3.00 GHz)
Launched Q1'21 2 1.20 GHz 1.5 MB L2 Cache
Intel Atom® x6425RE Processor
(1.5M Cache, 1.90 GHz)
Launched Q1'21 4 1.90 GHz 1.5 MB L2 Cache
Intel Atom® x6427FE Processor
(1.5M Cache, 1.90 GHz)
Launched Q1'21 4 1.90 GHz 1.5 MB L2 Cache
Intel Atom® x6414RE Processor
(1.5M Cache, 1.50 GHz)
Launched Q1'21 4 1.50 GHz 1.5 MB L2 Cache
Intel Atom® x6212RE Processor
(1.5M Cache, 1.20 GHz)
Launched Q1'21 2 1.20 GHz 1.5 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® x6200FE
(bộ nhớ đệm 1.5M, 1.00 GHz)
Launched Q1'21 2 1.00 GHz 1.5 MB
Intel Atom® x6211E Processor
(1.5M Cache, up to 3.00 GHz)
Launched Q1'21 2 1.30 GHz 1.5 MB L2 Cache
Intel Atom® x6425E Processor
(1.5M Cache, up to 3.00 GHz)
Launched Q1'21 4 2.00 GHz 1.5 MB L2 Cache
Intel Atom® x6413E Processor
(1.5M Cache, up to 3.00 GHz)
Launched Q1'21 4 1.50 GHz 1.5 MB L2 Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.