Jasper Lake trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
CoreCount
ClockSpeedMax
Tần số cơ sở của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
TDP
Q1'21 1.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 6 W
Q1'21 2.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 10 W
Q1'21 1.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 6 W
Q1'21 2.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 10 W
Q1'21 1.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 6 W
Q1'21 2.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 10 W

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.