Jasper Lake trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi ClockSpeedMax Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Pentium® Silver N6005 Processor
(4M Cache, up to 3.30 GHz)
Launched Q1'21 4 2.00 GHz 4 MB L3 Cache
Intel® Pentium® Silver N6000 Processor
(4M Cache, up to 3.30 GHz)
Launched Q1'21 4 1.10 GHz 4 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® N4505
(bộ nhớ đệm 4M, lên đến 2.90 GHz)
Launched Q1'21 2 2.00 GHz 4 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® N4005
(bộ nhớ đệm 4M, lên đến 2.80 GHz)
Launched Q1'21 2 1.10 GHz 4 MB L3 Cache
Intel® Celeron® Processor N5105
(4M Cache, up to 2.90 GHz)
Launched Q1'21 4 2.00 GHz 4 MB L3 Cache
Intel® Celeron® Processor N5100
(4M Cache, up to 2.80 GHz)
Launched Q1'21 4 1.10 GHz 4 MB L3 Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.