Jasper Lake trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm TDP Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Pentium® Silver N6005 Processor
(4M Cache, up to 3.30 GHz)
Launched Q1'21 4 2.00 GHz 4 MB L3 Cache 10 W Intel® UHD Graphics
Intel® Pentium® Silver N6000 Processor
(4M Cache, up to 3.30 GHz)
Launched Q1'21 4 1.10 GHz 4 MB L3 Cache 6 W Intel® UHD Graphics
Intel® Celeron® Processor N4500
(4M Cache, up to 2.80 GHz)
Launched Q1'21 2 1.10 GHz 4 MB L3 Cache 6 W Intel® UHD Graphics
Intel® Celeron® Processor N4505
(4M Cache, up to 2.90 GHz)
Launched Q1'21 2 2.00 GHz 4 MB L3 Cache 10 W Intel® UHD Graphics
Intel® Celeron® Processor N5105
(4M Cache, up to 2.90 GHz)
Launched Q1'21 4 2.00 GHz 4 MB L3 Cache 10 W Intel® UHD Graphics
Intel® Celeron® Processor N5100
(4M Cache, up to 2.80 GHz)
Launched Q1'21 4 1.10 GHz 4 MB L3 Cache 6 W Intel® UHD Graphics

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.