BEAN CANYON trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Bao gồm bộ xử lý So sánh
Tất cả | Không có
Intel® NUC 8 chuyên dụng, Máy tính mini với Windows 10 - NUC8i7BEKQA Discontinued Intel® Core™ i7-8559U Processor (8M Cache, up to 4.50 GHz)
Intel® NUC 8 chuyên dụng, Máy tính mini với Windows 10 - NUC8i7BEHGA Discontinued Intel® Core™ i7-8559U Processor (8M Cache, up to 4.50 GHz)
Intel® NUC 8 dành cho gia đình - Máy tính mini với Windows 10 - NUC8i5BEHFA Launched Intel® Core™ i5-8259U Processor (6M Cache, up to 3.80 GHz)
Intel® NUC 8 dành cho gia đình - Máy tính mini với Windows 10 - NUC8i3BEHFA Launched Intel® Core™ i3-8109U Processor (4M Cache, up to 3.60 GHz)
Intel® NUC 8 dành cho gia đình - Máy tính mini với Windows 10 - NUC8i5BEKPA Launched Intel® Core™ i5-8259U Processor (6M Cache, up to 3.80 GHz)
Bộ Intel® NUC NUC8i5BEHS Launched Intel® Core™ i5-8260U Processor (6M Cache, up to 3.90 GHz)
Bộ Intel® NUC NUC8i3BEHS Launched Intel® Core™ i3-8140U Processor (4M Cache, up to 3.90 GHz)
Bộ công cụ Intel® NUC NUC8i7BEK Discontinued Intel® Core™ i7-8559U Processor (8M Cache, up to 4.50 GHz)
Bộ Intel® NUC NUC8i7BEH Discontinued Intel® Core™ i7-8559U Processor (8M Cache, up to 4.50 GHz)
Bộ Intel® NUC NUC8i5BEK Launched Intel® Core™ i5-8259U Processor (6M Cache, up to 3.80 GHz)
Bộ Intel® NUC NUC8i5BEH Launched Intel® Core™ i5-8259U Processor (6M Cache, up to 3.80 GHz)
Bộ Intel® NUC NUC8i3BEK Launched Intel® Core™ i3-8109U Processor (4M Cache, up to 3.60 GHz)
Bộ Intel® NUC NUC8i3BEH Launched Intel® Core™ i3-8109U Processor (4M Cache, up to 3.60 GHz)