BEAN CANYON trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Tình trạng
Bao gồm bộ xử lý
Hệ Điều Hành Cài Đặt Sẵn
Bao gồm Bộ nhớ
Bao gồm Lưu trữ
Đầu ra đồ họa
Discontinued Intel® Core™ i7-8559U Processor (8M Cache, up to 4.50 GHz) Windows 10, 64-bit* 2x 8GB DDR4-2400 512GB Intel 760p NVMe SSD HDMI 2.0a; USB-C (DP1.2)
Discontinued Intel® Core™ i7-8559U Processor (8M Cache, up to 4.50 GHz) Windows 10, 64-bit* 32GB Intel® Optane™ Memory + 1x 8GB DDR4-2400 32GB Intel® Optane™ Memory, 2TB HDD HDMI 2.0a; USB-C (DP1.2)
Launched Intel® Core™ i5-8259U Processor (6M Cache, up to 3.80 GHz) Windows 10, 64-bit* 16GB Intel® Optane™ Memory + 1x 4GB DDR4-2400 16GB Intel® Optane™ Memory, 1TB HDD HDMI 2.0a; USB-C (DP1.2)
Launched Intel® Core™ i3-8109U Processor (4M Cache, up to 3.60 GHz) Windows 10, 64-bit* 16GB Intel® Optane™ Memory + 1x 4GB DDR4-2400 16GB Intel® Optane™ Memory, 1TB HDD HDMI 2.0a; USB-C (DP1.2)
Launched Intel® Core™ i5-8259U Processor (6M Cache, up to 3.80 GHz) Windows 10, 64-bit* 2x 4GB DDR4-2400 256GB Intel 760p NVMe SSD HDMI 2.0a; USB-C (DP1.2)
Launched Intel® Core™ i5-8260U Processor (6M Cache, up to 3.90 GHz) HDMI 2.0a; USB-C (DP1.2)
Launched Intel® Core™ i3-8140U Processor (4M Cache, up to 3.90 GHz) HDMI 2.0a; USB-C (DP1.2)
Discontinued Intel® Core™ i7-8559U Processor (8M Cache, up to 4.50 GHz) HDMI 2.0a; USB-C (DP1.2)
Discontinued Intel® Core™ i7-8559U Processor (8M Cache, up to 4.50 GHz) HDMI 2.0a; USB-C (DP1.2)
Launched Intel® Core™ i5-8259U Processor (6M Cache, up to 3.80 GHz) HDMI 2.0a; USB-C (DP1.2)
Launched Intel® Core™ i5-8259U Processor (6M Cache, up to 3.80 GHz) HDMI 2.0a; USB-C (DP1.2)
Launched Intel® Core™ i3-8109U Processor (4M Cache, up to 3.60 GHz) HDMI 2.0a; USB-C (DP1.2)
Launched Intel® Core™ i3-8109U Processor (4M Cache, up to 3.60 GHz) HDMI 2.0a; USB-C (DP1.2)