Kaby Lake R trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Số lõi
Tần số turbo tối đa
Bộ nhớ đệm
Tên GPU
Q3'17 4 4.00 GHz 8192 Intel® UHD Graphics 620
Q3'17 4 4.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 620
Q3'17 4 3.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 620
Q3'17 4 3.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 620
Q1'18 2 3.40 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 620
Q1'19 2 2 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 610
Q1'19 2 2 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 610

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.