Cascade Lake trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6258R
(bộ nhớ đệm 38,5M, 2,70 GHz)
Launched Q1'20 28 4.00 GHz 2.70 GHz 38.5 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6248R
(bộ nhớ đệm 35,75M, 3,00 GHz)
Launched Q1'20 24 4.00 GHz 3.00 GHz 35.75 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6242R
(bộ nhớ đệm 35,75M, 3,10 GHz)
Launched Q1'20 20 4.10 GHz 3.10 GHz 35.75 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6246R
(bộ nhớ đệm 35,75M, 3,40 GHz)
Launched Q1'20 16 4.10 GHz 3.40 GHz 35.75 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 5220R
(bộ nhớ đệm 35,75M, 2,20 GHz)
Launched Q1'20 24 4.00 GHz 2.20 GHz 35.75 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6250L
(bộ nhớ đệm 35,75M, 3,90 GHz)
Launched Q1'20 8 4.50 GHz 3.90 GHz 35.75 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Bronze 3206R
(bộ nhớ đệm 11M, 1,90 GHz)
Launched Q1'20 8 1.90 GHz 1.90 GHz 11 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Silver 4214R
(bộ nhớ đệm 16,5M, 2,40 GHz)
Launched Q1'20 12 3.50 GHz 2.40 GHz 16.5 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Silver 4210R
(bộ nhớ đệm 13,75M, 2,40 GHz)
Launched Q1'20 10 3.20 GHz 2.40 GHz 13.75 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6256
(bộ nhớ đệm 33M, 3,60 GHz)
Launched Q1'20 12 4.50 GHz 3.60 GHz 33 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Silver 4215R
(bộ nhớ đệm 11M, 3,20 GHz)
Launched Q1'20 8 4.00 GHz 3.20 GHz 11 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6208U
(bộ nhớ đệm 22M, 2,90 GHz)
Launched Q1'20 16 3.90 GHz 2.90 GHz 22 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6226R
(bộ nhớ đệm 22M, 2,90 GHz)
Launched Q1'20 16 3.90 GHz 2.90 GHz 22 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6230R
(bộ nhớ đệm 35,75M, 2,10 GHz)
Launched Q1'20 26 4.00 GHz 2.10 GHz 35.75 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6238R
(bộ nhớ đệm 38,5M, 2,20 GHz)
Launched Q1'20 28 4.00 GHz 2.20 GHz 38.5 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Silver 4210T
(bộ nhớ đệm 13,75M, 2,30 GHz)
Launched Q1'20 10 3.20 GHz 2.30 GHz 13.75 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6240R
(bộ nhớ đệm 35,75M, 2,40 GHz)
Launched Q1'20 24 4.00 GHz 2.40 GHz 35.75 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 5218R
(bộ nhớ đệm 27,5M, 2,10 GHz)
Launched Q1'20 20 4.00 GHz 2.10 GHz 27.5 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6250
(bộ nhớ đệm 35,75M, 3,90 GHz)
Launched Q1'20 8 4.50 GHz 3.90 GHz 35.75 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 9222
(bộ nhớ đệm 71,5M, 2,30 GHz)
Launched Q3'19 32 3.70 GHz 2.30 GHz 71.5 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 9221
(bộ nhớ đệm 71,5M, 2,30 GHz)
Launched Q3'19 32 3.70 GHz 2.30 GHz 71.5 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6234
(bộ nhớ đệm 24,75M, 3,30 GHz)
Launched Q2'19 8 4.00 GHz 3.30 GHz 24.75 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 5218N
(bộ nhớ đệm 22M, 2,30 GHz)
Launched Q2'19 16 3.70 GHz 2.30 GHz 22 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 5218T
(bộ nhớ đệm 22M, 2,10 GHz)
Launched Q2'19 16 3.80 GHz 2.10 GHz 22 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6230T
(bộ nhớ đệm 27,5M, 2,10 GHz)
Launched Q2'19 20 3.90 GHz 2.10 GHz 27.5 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6252N
(bộ nhớ đệm 35,75M, 2,30 GHz)
Launched Q2'19 24 3.60 GHz 2.30 GHz 35.75 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 5220S
(bộ nhớ đệm 24,75M, 2,70 GHz)
Launched Q2'19 18 3.90 GHz 2.70 GHz 24.75 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6238
(bộ nhớ đệm 30,25M, 2,10 GHz)
Launched Q2'19 22 3.70 GHz 2.10 GHz 30.25 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 5218B
(bộ nhớ đệm 22M, 2,30 GHz)
Launched Q2'19 16 3.90 GHz 2.30 GHz 22 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Silver 4214Y
(bộ nhớ đệm cache 16,5M, 2,20 GHz)
Launched Q2'19 12 3.20 GHz 2.20 GHz 16.5 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6240Y
(bộ nhớ đệm 24,75M, 2,60 GHz)
Launched Q2'19 18 3.90 GHz 2.60 GHz 24.75 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 8280L
(bộ nhớ đệm 38,5M, 2,70 GHz)
Launched Q2'19 28 4.00 GHz 2.70 GHz 38.5 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 8276
(bộ nhớ đệm 38,5M, 2,20 GHz)
Launched Q2'19 28 4.00 GHz 2.20 GHz 38.5 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 8256
(bộ nhớ đệm 16,5M, 3,80 GHz)
Launched Q2'19 4 3.90 GHz 3.80 GHz 16.5 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 8253
(bộ nhớ đệm 22M, 2,20 GHz)
Launched Q2'19 16 3.00 GHz 2.20 GHz 22 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6212U
(bộ nhớ đệm 35,75M, 2,40 GHz)
Launched Q2'19 24 3.90 GHz 2.40 GHz 35.75 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6210U
(bộ nhớ đệm 27,5M, 2,50 GHz)
Launched Q2'19 20 3.90 GHz 2.50 GHz 27.5 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6254
(bộ nhớ đệm 24,75M, 3,10 GHz)
Launched Q2'19 18 4.00 GHz 3.10 GHz 24.75 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6230N
(bộ nhớ đệm 27,5M, 2,30 GHz)
Launched Q2'19 20 3.50 GHz 2.30 GHz 27.5 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6230
(bộ nhớ đệm 27,5M, 2,10 GHz)
Launched Q2'19 20 3.90 GHz 2.10 GHz 27.5 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6252
(bộ nhớ đệm 35,75M, 2,10 GHz)
Launched Q2'19 24 3.70 GHz 2.10 GHz 35.75 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6248
(bộ nhớ đệm 27,5M, 2,50 GHz)
Launched Q2'19 20 3.90 GHz 2.50 GHz 27.5 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 5222
(bộ nhớ đệm 16,5M, 3,80 GHz)
Launched Q2'19 4 3.90 GHz 3.80 GHz 16.5 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 5218
(bộ nhớ đệm 22M, 2,30 GHz)
Launched Q2'19 16 3.90 GHz 2.30 GHz 22 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6240
(bộ nhớ đệm 24,75M, 2,60 GHz)
Launched Q2'19 18 3.90 GHz 2.60 GHz 24.75 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6244
(bộ nhớ đệm 24,75M, 3,60 GHz)
Launched Q2'19 8 4.40 GHz 3.60 GHz 24.75 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6242
(bộ nhớ đệm 22M, 2,80 GHz)
Launched Q2'19 16 3.90 GHz 2.80 GHz 22 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6238T
(bộ nhớ đệm 30,25M, 1,90 GHz)
Launched Q2'19 22 3.70 GHz 1.90 GHz 30.25 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Silver 4210
(bộ nhớ đệm cache 13,75M, 2,20 GHz)
Launched Q2'19 10 3.20 GHz 2.20 GHz 13.75 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 5217
(bộ nhớ đệm 11M, 3,00 GHz)
Launched Q2'19 8 3.70 GHz 3.00 GHz 11 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Silver 4216
(bộ nhớ đệm cache 22M, 2,10 GHz)
Launched Q2'19 16 3.20 GHz 2.10 GHz 22 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 5215L
(bộ nhớ đệm 13,75M, 2,50 GHz)
Launched Q2'19 10 3.40 GHz 2.50 GHz 13.75 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 5215
(bộ nhớ đệm 13,75M, 2,50 GHz)
Launched Q2'19 10 3.40 GHz 2.50 GHz 13.75 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Silver 4208
(bộ nhớ đệm cache 11M, 2,10 GHz)
Launched Q2'19 8 3.20 GHz 2.10 GHz 11 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Silver 4215
(bộ nhớ đệm cache 11M, 2,50 GHz)
Launched Q2'19 8 3.50 GHz 2.50 GHz 11 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 5220
(bộ nhớ đệm 24,75M, 2,20 GHz)
Launched Q2'19 18 3.90 GHz 2.20 GHz 24.75 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Silver 4214
(bộ nhớ đệm cache 16,5M, 2,20 GHz)
Launched Q2'19 12 3.20 GHz 2.20 GHz 16.5 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 8260
(bộ nhớ đệm 35,75M, 2,40 GHz)
Launched Q2'19 24 3.90 GHz 2.40 GHz 35.75 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Silver 4209T
(bộ nhớ đệm cache 11M, 2,20 GHz)
Launched Q2'19 8 3.20 GHz 2.20 GHz 11 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Bronze 3204
(bộ nhớ đệm 8,25M, 1,90 GHz)
Launched Q2'19 6 1.90 GHz 1.90 GHz 8.25 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 8270
(bộ nhớ đệm 35,75M, 2,70 GHz)
Launched Q2'19 26 4.00 GHz 2.70 GHz 35.75 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 8268
(bộ nhớ đệm 35,75M, 2,90 GHz)
Launched Q2'19 24 3.90 GHz 2.90 GHz 35.75 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 8260Y
(bộ nhớ đệm 35,75M, 2,40 GHz)
Launched Q2'19 24 3.90 GHz 2.40 GHz 35.75 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 8280
(bộ nhớ đệm 38,5M, 2,70 GHz)
Launched Q2'19 28 4.00 GHz 2.70 GHz 38.5 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 8260L
(bộ nhớ đệm 35,75M, 2,40 GHz)
Launched Q2'19 24 3.90 GHz 2.40 GHz 35.75 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 8276L
(bộ nhớ đệm 38,5M, 2,20 GHz)
Launched Q2'19 28 4.00 GHz 2.20 GHz 38.5 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 9282
(bộ nhớ đệm 77M, 2,60 GHz)
Launched Q2'19 56 3.80 GHz 2.60 GHz 77 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6226
(bộ nhớ đệm 19,25M, 2,70 GHz)
Launched Q2'19 12 3.70 GHz 2.70 GHz 19.25 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 9242
(bộ nhớ đệm 71,5M, 2,30 GHz)
Launched Q2'19 48 3.80 GHz 2.30 GHz 71.5 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6262V
(bộ nhớ đệm 33M, 1,90 GHz)
Launched Q2'19 24 3.60 GHz 1.90 GHz 33 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6209U
(bộ nhớ đệm 27,5M, 2,10 GHz)
Launched Q2'19 20 3.90 GHz 2.10 GHz 27.5 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 5220T
(bộ nhớ đệm 24,75M, 1,90 GHz)
Launched Q2'19 18 3.90 GHz 1.90 GHz 24.75 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6246
(bộ nhớ đệm 24,75M, 3,30 GHz)
Launched Q2'19 12 4.20 GHz 3.30 GHz 24.75 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6222V
(bộ nhớ đệm 27,5M, 1,80 GHz)
Launched Q2'19 20 3.60 GHz 1.80 GHz 27.5 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6240L
(bộ nhớ đệm 24,75M, 2,60 GHz)
Launched Q2'19 18 3.90 GHz 2.60 GHz 24.75 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6238L
(bộ nhớ đệm 30,25M, 2,10 GHz)
Launched Q2'19 22 3.70 GHz 2.10 GHz 30.25 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-2265
(bộ nhớ đệm 19,25M, 3,50 GHz)
Launched Q4'19 12 4.60 GHz 3.50 GHz 19.25 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-2225
(bộ nhớ đệm 8,25M, 4,10 GHz)
Launched Q4'19 4 4.60 GHz 4.10 GHz 8.25 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-2245
(bộ nhớ đệm 16,5M, 3,90 GHz)
Launched Q4'19 8 4.50 GHz 3.90 GHz 16.5 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-2235
(bộ nhớ đệm 8,25M, 3,80 GHz)
Launched Q4'19 6 4.60 GHz 3.80 GHz 8.25 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-2223
(bộ nhớ đệm 8,25M, 3,60 GHz)
Launched Q4'19 4 3.90 GHz 3.60 GHz 8.25 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-2255
(bộ nhớ đệm 19,25M, 3,70 GHz)
Launched Q4'19 10 4.50 GHz 3.70 GHz 19.25 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-2295
(bộ nhớ đệm 24,75M, 3,00 GHz)
Launched Q4'19 18 4.60 GHz 3.00 GHz 24.75 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-2275
(bộ nhớ đệm 19,25M, 3,30 GHz)
Launched Q4'19 14 4.60 GHz 3.30 GHz 19.25 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-3223
(bộ nhớ đệm 16,5M, 3,50 GHz)
Launched Q2'19 8 4.00 GHz 3.50 GHz 16.5 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-3265
(bộ nhớ đệm 33M, 2,70 GHz)
Launched Q2'19 24 4.40 GHz 2.70 GHz 33 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-3225
(bộ nhớ đệm 16,5M, 3,70 GHz)
Launched Q2'19 8 4.30 GHz 3.70 GHz 16.5 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-3235
(bộ nhớ đệm 19,25M, 3,30 GHz)
Launched Q2'19 12 4.40 GHz 3.30 GHz 19.25 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-3265M
(bộ nhớ đệm 33M, 2,70 GHz)
Launched Q2'19 24 4.40 GHz 2.70 GHz 33 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-3245M
(bộ nhớ đệm 22M, 3,20 GHz)
Launched Q2'19 16 4.40 GHz 3.20 GHz 22 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-3275
(bộ nhớ đệm 38,5M, 2,50 GHz)
Launched Q2'19 28 4.40 GHz 2.50 GHz 38.5 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-3245
(bộ nhớ đệm 22M, 3,20 GHz)
Launched Q2'19 16 4.40 GHz 3.20 GHz 22 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-3275M
(bộ nhớ đệm 38,5M, 2,50 GHz)
Launched Q2'19 28 4.40 GHz 2.50 GHz 38.5 MB
Bộ xử lý chuỗi Intel® Core™ i9-10900X X
(bộ nhớ đệm 19,25M, 3,70 GHz)
Launched Q4'19 10 4.50 GHz 3.70 GHz 19.25 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-10980XE Phiên bản Cực cấp
(bộ nhớ đệm 24,75M, 3,00 GHz)
Launched Q4'19 18 4.60 GHz 3.00 GHz 24.75 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-10940X dòng X
(bộ nhớ đệm 19,25M, 3,30 GHz)
Launched Q4'19 14 4.60 GHz 3.30 GHz 19.25 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-10920X dòng X
(bộ nhớ đệm 19,25M, 3,50 GHz)
Launched Q4'19 12 4.60 GHz 3.50 GHz 19.25 MB Intel® Smart Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.