Cascade Lake trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-10980XE Phiên bản Cực cấp
(bộ nhớ đệm cache 24,75M, 3,00 GHz)
Launched Q4'19 18 4.60 GHz 3.00 GHz 24.75 MB Intel® Smart Cache N/A
Bộ xử lý chuỗi Intel® Core™ i9-10900X X
(bộ nhớ đệm cache 19,25M, 3,70 GHz)
Launched Q4'19 10 4.50 GHz 3.70 GHz 19.25 MB Intel® Smart Cache N/A
Bộ xử lý chuỗi Intel® Core™ i9-10920X X
(bộ nhớ đệm cache 19,25M, 3,50 GHz)
Launched Q4'19 12 4.60 GHz 3.50 GHz 19.25 MB Intel® Smart Cache N/A
Bộ xử lý chuỗi Intel® Core™ i9-10940X X
(bộ nhớ đệm cache 19,25M, 3,30 GHz)
Launched Q4'19 14 4.60 GHz 3.30 GHz 19.25 MB Intel® Smart Cache N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6244
(bộ nhớ đệm cache 24,75M, 3,60 GHz)
Launched Q2'19 8 4.40 GHz 3.60 GHz 24.75 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6240
(bộ nhớ đệm cache 24,75M, 2,60 GHz)
Launched Q2'19 18 3.90 GHz 2.60 GHz 24.75 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 5218
(bộ nhớ đệm cache 22M, 2,30 GHz)
Launched Q2'19 16 3.90 GHz 2.30 GHz 22 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 8253
(bộ nhớ đệm cache 22M, 2,20 GHz)
Launched Q2'19 16 3.00 GHz 2.20 GHz 22 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6230
(bộ nhớ đệm cache 27,5M, 2,10 GHz)
Launched Q2'19 20 3.90 GHz 2.10 GHz 27.5 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 5222
(bộ nhớ đệm cache 16,5M, 3,80 GHz)
Launched Q2'19 4 3.90 GHz 3.80 GHz 16.5 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6238T
(bộ nhớ đệm cache 30,25M, 1,90 GHz)
Launched Q2'19 22 3.70 GHz 1.90 GHz 30.25 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6248
(bộ nhớ đệm cache 27,5M, 2,50 GHz)
Launched Q2'19 20 3.90 GHz 2.50 GHz 27.5 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 8256
(bộ nhớ đệm cache 16,5M, 3,80 GHz)
Launched Q2'19 4 3.90 GHz 3.80 GHz 16.5 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6252
(bộ nhớ đệm cache 35,75M, 2,10 GHz)
Launched Q2'19 24 3.70 GHz 2.10 GHz 35.75 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 8260
(bộ nhớ đệm cache 35,75M, 2,40 GHz)
Launched Q2'19 24 3.90 GHz 2.40 GHz 35.75 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6242
(bộ nhớ đệm cache 22M, 2,80 GHz)
Launched Q2'19 16 3.90 GHz 2.80 GHz 22 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 8276
(bộ nhớ đệm cache 38,5M, 2,20 GHz)
Launched Q2'19 28 4.00 GHz 2.20 GHz 38.5 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6240Y
(bộ nhớ đệm cache 24,75M, 2,60 GHz)
Launched Q2'19 18 3.90 GHz 2.60 GHz 24.75 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 8276L
(bộ nhớ đệm cache 38,5M, 2,20 GHz)
Launched Q2'19 28 4.00 GHz 2.20 GHz 38.5 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Silver 4209T
(bộ nhớ đệm cache 11M, 2,20 GHz)
Launched Q2'19 8 3.20 GHz 2.20 GHz 11 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 8280L
(bộ nhớ đệm cache 38,5M, 2,70 GHz)
Launched Q2'19 28 4.00 GHz 2.70 GHz 38.5 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 5217
(bộ nhớ đệm cache 11M, 3,00 GHz)
Launched Q2'19 8 3.70 GHz 3.00 GHz 11 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Silver 4210
(bộ nhớ đệm cache 13,75M, 2,20 GHz)
Launched Q2'19 10 3.20 GHz 2.20 GHz 13.75 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 8260L
(bộ nhớ đệm cache 35,75M, 2,40 GHz)
Launched Q2'19 24 3.90 GHz 2.40 GHz 35.75 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 5218N
(bộ nhớ đệm cache 22M, 2,30 GHz)
Launched Q2'19 16 3.70 GHz 2.30 GHz 22 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6230N
(bộ nhớ đệm cache 27,5M, 2,30 GHz)
Launched Q2'19 20 3.50 GHz 2.30 GHz 27.5 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Silver 4214
(bộ nhớ đệm cache 16,5M, 2,20 GHz)
Launched Q2'19 12 3.20 GHz 2.20 GHz 16.5 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6226
(bộ nhớ đệm cache 19,25M, 2,70 GHz)
Launched Q2'19 12 3.70 GHz 2.70 GHz 19.25 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6254
(bộ nhớ đệm cache 24,75M, 3,10 GHz)
Launched Q2'19 18 4.00 GHz 3.10 GHz 24.75 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Silver 4214Y
(bộ nhớ đệm cache 16,5M, 2,20 GHz)
Launched Q2'19 12 3.20 GHz 2.20 GHz 16.5 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 5220
(bộ nhớ đệm cache 24,75M, 2,20 GHz)
Launched Q2'19 18 3.90 GHz 2.20 GHz 24.75 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 8280
(bộ nhớ đệm cache 38,5M, 2,70 GHz)
Launched Q2'19 28 4.00 GHz 2.70 GHz 38.5 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6238L
(bộ nhớ đệm cache 30,25M, 2,10 GHz)
Launched Q2'19 22 3.70 GHz 2.10 GHz 30.25 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 8260Y
(bộ nhớ đệm cache 35,75M, 2,40 GHz)
Launched Q2'19 24 3.90 GHz 2.40 GHz 35.75 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 5218B
(bộ nhớ đệm cache 22M, 2,30 GHz)
Launched Q2'19 16 3.90 GHz 2.30 GHz 22 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Silver 4215
(bộ nhớ đệm cache 11M, 2,50 GHz)
Launched Q2'19 8 3.50 GHz 2.50 GHz 11 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6240L
(bộ nhớ đệm cache 24,75M, 2,60 GHz)
Launched Q2'19 18 3.90 GHz 2.60 GHz 24.75 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6238
(bộ nhớ đệm cache 30,25M, 2,10 GHz)
Launched Q2'19 22 3.70 GHz 2.10 GHz 30.25 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 8268
(bộ nhớ đệm cache 35,75M, 2,90 GHz)
Launched Q2'19 24 3.90 GHz 2.90 GHz 35.75 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Silver 4208
(bộ nhớ đệm cache 11M, 2,10 GHz)
Launched Q2'19 8 3.20 GHz 2.10 GHz 11 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 5220S
(bộ nhớ đệm cache 24,75M, 2,70 GHz)
Launched Q2'19 18 3.90 GHz 2.70 GHz 24.75 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 8270
(bộ nhớ đệm cache 35,75M, 2,70 GHz)
Launched Q2'19 26 4.00 GHz 2.70 GHz 35.75 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 5215
(bộ nhớ đệm cache 13,75M, 2,50 GHz)
Launched Q2'19 10 3.40 GHz 2.50 GHz 13.75 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6222V
(bộ nhớ đệm cache 27,5M, 1,80 GHz)
Launched Q2'19 20 3.60 GHz 1.80 GHz 27.5 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6252N
(bộ nhớ đệm cache 35,75M, 2,30 GHz)
Launched Q2'19 24 3.60 GHz 2.30 GHz 35.75 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6230T
(bộ nhớ đệm cache 27,5M, 2,10 GHz)
Launched Q2'19 20 3.90 GHz 2.10 GHz 27.5 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6246
(bộ nhớ đệm cache 24,75M, 3,30 GHz)
Launched Q2'19 12 4.20 GHz 3.30 GHz 24.75 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 5215L
(bộ nhớ đệm cache 13,75M, 2,50 GHz)
Launched Q2'19 10 3.40 GHz 2.50 GHz 13.75 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Bronze 3204
(bộ nhớ đệm cache 8,25M, 1,90 GHz)
Launched Q2'19 6 1.90 GHz 1.90 GHz 8.25 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 5218T
(bộ nhớ đệm cache 22M, 2,10 GHz)
Launched Q2'19 16 3.80 GHz 2.10 GHz 22 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 5220T
(bộ nhớ đệm cache 24,75M, 1,90 GHz)
Launched Q2'19 18 3.90 GHz 1.90 GHz 24.75 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Silver 4216
(bộ nhớ đệm cache 22M, 2,10 GHz)
Launched Q2'19 16 3.20 GHz 2.10 GHz 22 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6234
(bộ nhớ đệm cache 24,75M, 3,30 GHz)
Launched Q2'19 8 4.00 GHz 3.30 GHz 24.75 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6262V
(bộ nhớ đệm cache 33M, 1,90 GHz)
Launched Q2'19 24 3.60 GHz 1.90 GHz 33 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 9242
(bộ nhớ đệm cache 71,5M, 2,30 GHz)
Launched Q2'19 48 3.80 GHz 2.30 GHz 71.5 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 9282
(bộ nhớ đệm cache 77M, 2,60 GHz)
Launched Q2'19 56 3.80 GHz 2.60 GHz 77 MB Intel® Smart Cache
Intel® Xeon® Platinum 9221 Processor
(71.5M Cache, 2.30 GHz)
Launched Q3'19 32 3.70 GHz 2.30 GHz 71.5 MB
Intel® Xeon® Platinum 9222 Processor
(71.5M Cache, 2.30 GHz)
Launched Q3'19 32 3.70 GHz 2.30 GHz 71.5 MB
Intel® Xeon® Silver 4210R Processor
(13.75M Cache, 2.40 GHz)
Launched Q1'20 10 3.20 GHz 2.40 GHz 13.75 MB
Intel® Xeon® Silver 4214R Processor
(16.5M Cache, 2.40 GHz)
Launched Q1'20 12 3.50 GHz 2.40 GHz 16.5 MB
Intel® Xeon® Bronze 3206R Processor
(11M Cache, 1.90 GHz)
Launched Q1'20 8 1.90 GHz 1.90 GHz 11 MB
Intel® Xeon® Gold 6246R Processor
(35.75M Cache, 3.40 GHz)
Launched Q1'20 16 4.10 GHz 3.40 GHz 35.75 MB
Intel® Xeon® Gold 6240R Processor
(35.75M Cache, 2.40 GHz)
Launched Q1'20 24 4.00 GHz 2.40 GHz 35.75 MB
Intel® Xeon® Gold 5220R Processor
(35.75M Cache, 2.20 GHz)
Launched Q1'20 24 4.00 GHz 2.20 GHz 35.75 MB
Intel® Xeon® Silver 4210T Processor
(13.75M Cache, 2.30 GHz)
Launched Q1'20 10 3.20 GHz 2.30 GHz 13.75 MB
Intel® Xeon® Gold 6238R Processor
(38.5M Cache, 2.20 GHz)
Launched Q1'20 28 4.00 GHz 2.20 GHz 38.5 MB
Intel® Xeon® Gold 6230R Processor
(35.75M Cache, 2.10 GHz)
Launched Q1'20 26 4.00 GHz 2.10 GHz 35.75 MB
Intel® Xeon® Gold 6226R Processor
(22M Cache, 2.90 GHz)
Launched Q1'20 16 3.90 GHz 2.90 GHz 22 MB
Intel® Xeon® Gold 6250 Processor
(35.75M Cache, 3.90 GHz)
Launched Q1'20 8 4.50 GHz 3.90 GHz 35.75 MB
Intel® Xeon® Gold 6208U Processor
(22M Cache, 2.90 GHz)
Launched Q1'20 16 3.90 GHz 2.90 GHz 22 MB
Intel® Xeon® Gold 6256 Processor
(33M Cache, 3.60 GHz)
Launched Q1'20 12 4.50 GHz 3.60 GHz 33 MB
Intel® Xeon® Silver 4215R Processor
(11M Cache, 3.20 GHz)
Launched Q1'20 8 4.00 GHz 3.20 GHz 11 MB
Intel® Xeon® Gold 5218R Processor
(27.5M Cache, 2.10 GHz)
Launched Q1'20 20 4.00 GHz 2.10 GHz 27.5 MB
Intel® Xeon® Gold 6258R Processor
(38.5M Cache, 2.70 GHz)
Launched Q1'20 28 4.00 GHz 2.70 GHz 38.5 MB
Intel® Xeon® Gold 6248R Processor
(35.75M Cache, 3.00 GHz)
Launched Q1'20 24 4.00 GHz 3.00 GHz 35.75 MB
Intel® Xeon® Gold 6242R Processor
(35.75M Cache, 3.10 GHz)
Launched Q1'20 20 4.10 GHz 3.10 GHz 35.75 MB
Intel® Xeon® Gold 6250L Processor
(35.75M Cache, 3.90 GHz)
Launched Q1'20 8 4.50 GHz 3.90 GHz 35.75 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-3235
(bộ nhớ đệm cache 19,25M, 3,30 GHz)
Launched Q2'19 12 4.40 GHz 3.30 GHz 19.25 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-3265M
(bộ nhớ đệm cache 33M, 2,70 GHz)
Launched Q2'19 24 4.40 GHz 2.70 GHz 33 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-3245M
(bộ nhớ đệm cache 22M, 3,20 GHz)
Launched Q2'19 16 4.40 GHz 3.20 GHz 22 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-3275
(bộ nhớ đệm cache 38,5M, 2,50 GHz)
Launched Q2'19 28 4.40 GHz 2.50 GHz 38.5 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-3245
(bộ nhớ đệm cache 22M, 3,20 GHz)
Launched Q2'19 16 4.40 GHz 3.20 GHz 22 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-3275M
(bộ nhớ đệm cache 38,5M, 2,50 GHz)
Launched Q2'19 28 4.40 GHz 2.50 GHz 38.5 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-3223
(bộ nhớ đệm cache 16,5M, 3,50 GHz)
Launched Q2'19 8 4.00 GHz 3.50 GHz 16.5 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-3265
(bộ nhớ đệm cache 33M, 2,70 GHz)
Launched Q2'19 24 4.40 GHz 2.70 GHz 33 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-3225
(bộ nhớ đệm cache 16,5M, 3,70 GHz)
Launched Q2'19 8 4.30 GHz 3.70 GHz 16.5 MB
Intel® Xeon® W-2275 Processor
(19.25M Cache, 3.30 GHz)
Launched Q4'19 14 4.60 GHz 3.30 GHz 19.25 MB
Intel® Xeon® W-2295 Processor
(24.75M Cache, 3.00 GHz)
Launched Q4'19 18 4.60 GHz 3.00 GHz 24.75 MB
Intel® Xeon® W-2265 Processor
(19.25M Cache, 3.50 GHz)
Launched Q4'19 12 4.60 GHz 3.50 GHz 19.25 MB
Intel® Xeon® W-2255 Processor
(19.25M Cache, 3.70 GHz)
Launched Q4'19 10 4.50 GHz 3.70 GHz 19.25 MB
Intel® Xeon® W-2223 Processor
(8.25M Cache, 3.60 GHz)
Launched Q4'19 4 3.90 GHz 3.60 GHz 8.25 MB
Intel® Xeon® W-2245 Processor
(16.5M Cache, 3.90 GHz)
Launched Q4'19 8 4.50 GHz 3.90 GHz 16.5 MB
Intel® Xeon® W-2225 Processor
(8.25M Cache, 4.10 GHz)
Launched Q4'19 4 4.60 GHz 4.10 GHz 8.25 MB
Intel® Xeon® W-2235 Processor
(8.25M Cache, 3.80 GHz)
Launched Q4'19 6 4.60 GHz 3.80 GHz 8.25 MB

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.