Cascade Lake trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-10980XE Phiên bản Cực cấp Launched Q4'19 18 4.60 GHz 3.00 GHz 24.75 MB Intel® Smart Cache N/A
Bộ xử lý chuỗi Intel® Core™ i9-10900X X Launched Q4'19 10 4.50 GHz 3.70 GHz 19.25 MB Intel® Smart Cache N/A
Bộ xử lý chuỗi Intel® Core™ i9-10920X X Launched Q4'19 12 4.60 GHz 3.50 GHz 19.25 MB Intel® Smart Cache N/A
Bộ xử lý chuỗi Intel® Core™ i9-10940X X Launched Q4'19 14 4.60 GHz 3.30 GHz 19.25 MB Intel® Smart Cache N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6244 Launched Q2'19 8 4.40 GHz 3.60 GHz 24.75 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6240 Launched Q2'19 18 3.90 GHz 2.60 GHz 24.75 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 5218 Launched Q2'19 16 3.90 GHz 2.30 GHz 22 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 8253 Launched Q2'19 16 3.00 GHz 2.20 GHz 22 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6230 Launched Q2'19 20 3.90 GHz 2.10 GHz 27.5 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 5222 Launched Q2'19 4 3.90 GHz 3.80 GHz 16.5 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6238T Launched Q2'19 22 3.70 GHz 1.90 GHz 30.25 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6248 Launched Q2'19 20 3.90 GHz 2.50 GHz 27.5 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 8256 Launched Q2'19 4 3.90 GHz 3.80 GHz 16.5 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6252 Launched Q2'19 24 3.70 GHz 2.10 GHz 35.75 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 8260 Launched Q2'19 24 3.90 GHz 2.40 GHz 35.75 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6242 Launched Q2'19 16 3.90 GHz 2.80 GHz 22 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 8276 Launched Q2'19 28 4.00 GHz 2.20 GHz 38.5 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 8276M Launched Q2'19 28 4.00 GHz 2.20 GHz 38.5 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6240Y Launched Q2'19 18 3.90 GHz 2.60 GHz 24.75 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 8276L Launched Q2'19 28 4.00 GHz 2.20 GHz 38.5 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Silver 4209T Launched Q2'19 8 3.20 GHz 2.20 GHz 11 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 8280L Launched Q2'19 28 4.00 GHz 2.70 GHz 38.5 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 5217 Launched Q2'19 8 3.70 GHz 3.00 GHz 11 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Silver 4210 Launched Q2'19 10 3.20 GHz 2.20 GHz 13.75 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 8260L Launched Q2'19 24 3.90 GHz 2.40 GHz 35.75 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6238M Launched Q2'19 22 3.70 GHz 2.10 GHz 30.25 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 8280M Launched Q2'19 28 4.00 GHz 2.70 GHz 38.5 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 5218N Launched Q2'19 16 3.70 GHz 2.30 GHz 22 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6230N Launched Q2'19 20 3.50 GHz 2.30 GHz 27.5 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Silver 4214 Launched Q2'19 12 3.20 GHz 2.20 GHz 16.5 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 8260M Launched Q2'19 24 3.90 GHz 2.40 GHz 35.75 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6226 Launched Q2'19 12 3.70 GHz 2.70 GHz 19.25 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6254 Launched Q2'19 18 4.00 GHz 3.10 GHz 24.75 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Silver 4214Y Launched Q2'19 12 3.20 GHz 2.20 GHz 16.5 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 5220 Launched Q2'19 18 3.90 GHz 2.20 GHz 24.75 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 8280 Launched Q2'19 28 4.00 GHz 2.70 GHz 38.5 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6238L Launched Q2'19 22 3.70 GHz 2.10 GHz 30.25 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 8260Y Launched Q2'19 24 3.90 GHz 2.40 GHz 35.75 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 5218B Launched Q2'19 16 3.90 GHz 2.30 GHz 22 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Silver 4215 Launched Q2'19 8 3.50 GHz 2.50 GHz 11 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6240L Launched Q2'19 18 3.90 GHz 2.60 GHz 24.75 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6238 Launched Q2'19 22 3.70 GHz 2.10 GHz 30.25 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 8268 Launched Q2'19 24 3.90 GHz 2.90 GHz 35.75 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Silver 4208 Launched Q2'19 8 3.20 GHz 2.10 GHz 11 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6240M Launched Q2'19 18 3.90 GHz 2.60 GHz 24.75 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 5220S Launched Q2'19 18 3.90 GHz 2.70 GHz 24.75 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 8270 Launched Q2'19 26 4.00 GHz 2.70 GHz 35.75 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 5215 Launched Q2'19 10 3.40 GHz 2.50 GHz 13.75 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6222V Launched Q2'19 20 3.60 GHz 1.80 GHz 27.5 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6252N Launched Q2'19 24 3.60 GHz 2.30 GHz 35.75 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 5215M Launched Q2'19 10 3.40 GHz 2.50 GHz 13.75 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6230T Launched Q2'19 20 3.90 GHz 2.10 GHz 27.5 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6246 Launched Q2'19 12 4.20 GHz 3.30 GHz 24.75 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 5215L Launched Q2'19 10 3.40 GHz 2.50 GHz 13.75 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Bronze 3204 Launched Q2'19 6 1.90 GHz 1.90 GHz 8.25 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 5218T Launched Q2'19 16 3.80 GHz 2.10 GHz 22 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 5220T Launched Q2'19 18 3.90 GHz 1.90 GHz 24.75 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Silver 4216 Launched Q2'19 16 3.20 GHz 2.10 GHz 22 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6234 Launched Q2'19 8 4.00 GHz 3.30 GHz 24.75 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6262V Launched Q2'19 24 3.60 GHz 1.90 GHz 33 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 9242 Launched Q2'19 48 3.80 GHz 2.30 GHz 71.5 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 9282 Launched Q2'19 56 3.80 GHz 2.60 GHz 77 MB Intel® Smart Cache
Intel® Xeon® Platinum 9221 Processor Launched Q3'19 32 3.70 GHz 2.30 GHz 71.5 MB
Intel® Xeon® Platinum 9222 Processor Launched Q3'19 32 3.70 GHz 2.30 GHz 71.5 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-3235 Launched Q2'19 12 4.40 GHz 3.30 GHz 19.25 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-3265M Launched Q2'19 24 4.40 GHz 2.70 GHz 33 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-3245M Launched Q2'19 16 4.40 GHz 3.20 GHz 22 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-3275 Launched Q2'19 28 4.40 GHz 2.50 GHz 38.5 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-3245 Launched Q2'19 16 4.40 GHz 3.20 GHz 22 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-3275M Launched Q2'19 28 4.40 GHz 2.50 GHz 38.5 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-3223 Launched Q2'19 8 4.00 GHz 3.50 GHz 16.5 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-3265 Launched Q2'19 24 4.40 GHz 2.70 GHz 33 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-3225 Launched Q2'19 8 4.30 GHz 3.70 GHz 16.5 MB
Intel® Xeon® W-2275 Processor Launched Q4'19 14 4.60 GHz 3.30 GHz 19.25 MB
Intel® Xeon® W-2295 Processor Launched Q4'19 18 4.60 GHz 3.00 GHz 24.75 MB
Intel® Xeon® W-2265 Processor Launched Q4'19 12 4.60 GHz 3.50 GHz 19.25 MB
Intel® Xeon® W-2255 Processor Launched Q4'19 10 4.50 GHz 3.70 GHz 19.25 MB
Intel® Xeon® W-2223 Processor Launched Q4'19 4 3.90 GHz 3.60 GHz 8.25 MB
Intel® Xeon® W-2245 Processor Launched Q4'19 8 4.50 GHz 3.90 GHz 16.5 MB
Intel® Xeon® W-2225 Processor Launched Q4'19 4 4.60 GHz 4.10 GHz 8.25 MB
Intel® Xeon® W-2235 Processor Launched Q4'19 6 4.60 GHz 3.80 GHz 8.25 MB

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.