Intel® Omni-Path Edge Switch Hot Swap Fan Tray 100 Series

0 Nhà bán lẻ X

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Fan module for Intel® OPA Edge Switches with Hot Swap. Variable speed and hot swappable.

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.