Bộ thu phát quang học Intel® Silicon Photonics 100G PSM4 QSFP28

Bộ thu phát quang học Intel® Silicon Photonics 100G PSM4 QSFP28

0 Nhà bán lẻ X

Thông số kỹ thuật

 • Bộ sưu tập sản phẩm Sản phẩm Intel® Silicon Photonics
 • Tình trạng Launched
 • Ngày phát hành Q3'16
 • Các tính năng bổ sung • Compliant with PSM4 MSA optical interface specification, with additional reach up to 2 km• Available in MTP/MPO fiber pigtail or MTP/MPO receptacle optical connector version • Compact QSFP28 form factor for high faceplate density in networking equipment • Compatibility with single-mode fiber connectors and cable infrastructures • Electrical interface compliant with IEEE 802.3bm CAUI-4 standard • 3.5 W maximum power dissipation • Full module diagnostics and control through I2C, compliant with SFF-8636 spec
 • Phạm vi nhiệt độ vận hành 0°C to 70°C

Thông tin bổ sung

 • Mô tả It is a small form factor, high speed, and low power consumption product, targeted for use in optical interconnects for data communications applications. The high bandwidth module supports 100GbE optical links over single-mode fiber.
 • Tóm lược về Sản phẩm Xem ngay
 • URL thông tin bổ sung Xem ngay

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Intel® Silicon Photonics 100G PSM4 QSFP28 Optical Transceiver, Version WS With 3m LC Breakout Fiber Pigtail

 • MM# 951126
 • Mã đặt hàng SPTSBP3PCCWS006

Intel® Silicon Photonics 100G PSM4 QSFP28 Optical Transceiver, Version WS With 3m LC Breakout Fiber Pigtail

 • MM# 951346
 • Mã đặt hàng SPTSBP3PCCWS006

Intel® Silicon Photonics 100G PSM4 QSFP28 Optical Transceiver

 • MM# 957540
 • Mã đặt hàng SPTSBP2PMCDF

Intel® Silicon Photonics 100G PSM4 QSFP28 Optical Transceiver, Version WA With 2.7m LC Breakout Fiber Pigtail

 • MM# 977255
 • Mã đặt hàng SPTSBP3PCCWA003

Intel® Silicon Photonics 100G PSM4 QSFP28 Optical Transceiver, Version WA With 1.8m LC Breakout Fiber Pigtail

 • MM# 977256
 • Mã đặt hàng SPTSBP3PCCWA002

Intel® Silicon Photonics 100G PSM4 QSFP28 Optical Transceiver, Version WS With 1.8m LC Breakout Fiber Pigtail

 • MM# 959211
 • Mã đặt hàng SPTSBP3PCCWS002

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN 5A991
 • CCATS NA
 • US HTS 8517620090

Thông tin PCN/MDDS

Hình ảnh sản phẩm

Hình ảnh sản phẩm

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.