Máy ảnh Intel® RealSense™ SR300

Thông số kỹ thuật

Điều kiện vận hành

  • Tầm Hoạt Động (Min-Max) 0.3m - 2m
  • Độ Phân Giải Độ Sâu và FPS VGA 30fps
  • Độ Sâu Trường Nhìn H: 73, V: 59, D: 90

Thông tin bổ sung

Các linh kiện

  • Cảm Biến RGB
  • Môđun Theo Dõi Không

Thông số kỹ thuật mô-đun

  • Kích thước 110mm x 12.5mm x 3.75mm
  • Nguồn điện 1.8 W
  • Loại hệ thống giao diện USB3

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Trình quản lý camera Intel® RealSense™ độ sâu

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.