2130W AC Common Redundant Power Supply FXX2130PCRPS

Platinum Efficiency

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả 2130W AC Common Redundant Power Supply FXX2130PCRPS 80Plus Platinum-Efficiency

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

2130W AC Common Redundant Power Supply FXX2130PCRPS (Platinum Efficiency), Single

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8504406018

Thông tin PCN

Các sản phẩm tương thích

Dòng khung máy chủ Intel® H2000G

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Thứ tự sắp xếp So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Chassis H2216XXLR2 Discontinued 2U, 4 node Rack Chassis 62685
Intel® Server Chassis H2224XXLR2 Discontinued 2U, 4 node Rack Chassis 62695
Intel® Server Chassis H2312XXLR2 Discontinued 2U, 4 node Rack Chassis 62704

Dòng khung máy chủ Intel® H2000P

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.