2130W AC Common Redundant Power Supply FXX2130PCRPS

Platinum Efficiency

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả 2130W AC Common Redundant Power Supply FXX2130PCRPS 80Plus Platinum-Efficiency

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

2130W AC Common Redundant Power Supply FXX2130PCRPS (Platinum Efficiency), Single

  • Mã đặt hàng FXX2130PCRPS

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8504406018

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Dòng khung vỏ máy chủ Intel® H2000G

Dòng khung máy chủ Intel® H2000P

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Khung máy chủ Intel® H2224XXLR3 Launched
Khung máy chủ Intel® H2312XXLR3 Launched
Khung máy chủ Intel® H2204XXLRE Launched

Tải về và phần mềm

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.