Cáp đồng thụ động Intel® Omni-Path Cable QSFP-QSFP 0.5M

0 Nhà bán lẻ X

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Intel® OPA passive copper cable with QSFP28 connectors.

Thông số nối mạng

  • Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng 100Gbps

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Intel® Omni-Path Cable Passive Copper Cable QSFP-QSFP F 30AWG 0.5M 100CQQF3005

  • MM# 947013
  • Mã đặt hàng 100CQQF3005

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8544422000

Thông tin PCN/MDDS

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.