Spare 450W Power Distribution Board F1U450WPDB2

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả 450W AC miniERP 80 Gold efficiency power supply PDB and Cage spare. Support 1+0 PSU configuration.

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Spare 450W Power Distribution Board F1U450WPDB2, Single

  • Mã đặt hàng F1U450WPDB2

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8537109150

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Khối trung tâm dữ liệu Intel® cho Doanh nghiệp (Intel® DCB cho Doanh nghiệp)

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System LR1304SPCFG1R Launched

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000SPO

Tải về và phần mềm

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.