Intel® Omni-Path Edge Switch Management Card 100 Series

0 Nhà bán lẻ X

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Optional pluggable management card for Intel® OPA Edge Switches. CLI and chassis management through 10/100/1000 Base-T Ethernet port, and serial console through USB serial port.

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.