Intel® Omni-Path Director Switch Spine Module 100 Series

0 Nhà bán lẻ X

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Spine module for Intel® OPA Director Class Switches, supporting 96 internal mid-plane connections. Hot swappable.

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Intel® Omni-Path Director Switch Spine Module 100 Series 100SWDSPINE

  • MM# 945778
  • Mã đặt hàng 100SWDSPINE

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN 4A994
  • CCATS NA
  • US HTS 8517620020

Thông tin PCN/MDDS

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.