Bộ gia tốc điện toán hình ảnh Intel® VCA1283LVV

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Full height, full width, near full length PCIe add-in card for media transcode and graphics rendering.
    235W TDP.
    Comprised of 3 x Intel® Xeon® processors E3-1283L v4

Các sản phẩm tương thích

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000WFR

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208WF0ZS Q3'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 62136
Intel® Server System R2208WFQZS Q4'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 62143
Intel® Server System R2208WFTZS Q3'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 62151
Intel® Server System R2208WFTZSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 62173
Intel® Server System R2208WF0ZSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 62180
Intel® Server System R2224WFQZS Q4'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 62181
Intel® Server System R2224WFTZS Q3'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 62189
Intel® Server System R2224WFTZSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 62196
Intel® Server System R2208WFQZSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 62218

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000WT

Bo mạch máy chủ Intel® S2600WFR

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600WT

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® Visual Compute Accelerator phát triển hạt nhân VCA1283LVV / VCA1585LMV

Intel® Visual Compute Accelerator tập tin máy chủ VCA1283LVV / VCA1585LMV

Intel® Visual Compute Accelerator gói kịch bản dựng

Intel® Visual Compute Accelerator vá hạt nhân VCA1283LVV / VCA1585LMV

Intel® Visual Compute Accelerator VCA1283LVV / VCA1585LMV Windows* Gói Sáng tạo hình ảnh

Intel® Visual Compute Accelerator cập nhật VCA1283LVV / VCA1585LMV EEPROM

Intel® Visual Compute Accelerator cập nhật BIOS VCA1283LVV / VCA1585LMV

Intel® Visual Compute Accelerator tham chiếu liên tục VCA1283LVV / VCA1585LMV

Intel® Visual Compute Accelerator nguồn của bạn

Intel® Visual Compute Accelerator biến đổi VCA1283LVV / VCA1585LMV

Intel® Visual Compute Accelerator sản xuất biến đổi KVM Gói

Intel® Visual Compute Accelerator biến đổi KVMGT Gói sản xuất

Intel® Visual Compute Accelerator sản phẩm liên tục VCA1283LVV / VCA1585LMV

gói tham chiếu liên tục Intel® Visual Compute Accelerator VCA1283LVV

Intel® Visual Compute Accelerator sản phẩm biến đổi VCA1283LVV / VCA1585LMV

Intel® Visual Compute Accelerator biên dịch hạt nhân VCA1283LVV / VCA1585LMV Kernel*

Intel® Visual Compute Accelerator tham chiếu biến đổi VCA1283LVV

Intel® Visual Compute Accelerator sản phẩm biến đổi VCA1283LVV

Intel® Visual Compute Accelerator cập nhật BIOS VCA1283LVV

Hỗ trợ

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.

TDP

Công suất thiết kế nhiệt (TDP) thể hiện công suất trung bình, tính bằng watt, mà bộ xử lý tiêu tốn khi vận hành ở Tần số cơ sở với tất cả các lõi hoạt động dưới khối lượng công việc do Intel định nghĩa và có độ phức tạp cao. Tham khảo Bảng dữ liệu để biết các yêu cầu về giải pháp nhiệt.