Thanh răng cao cấp 2/4U AXXFULLRAIL

có hỗ trợ CMA

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả 2/4U Premium quality rails with CMA support (Travel distance 800mm, adjustment within 594.8mm~813mm to fit difference depth rack)

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

2/4U Premium Rail AXXFULLRAIL (with CMA support), Single

  • MM# 939209
  • Mã đặt hàng AXXFULLRAIL

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8473305100

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000WF

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000WT

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208WT2YS Discontinued 50745
Intel® Server System R2208WTTYC1 Discontinued 50749
Intel® Server System R2224WTTYS Discontinued 50751
Intel® Server System R2308WTTYS Discontinued 50753
Intel® Server System R2312WTTYS Discontinued 50755
Intel® Server System R2208WTTYSR Discontinued 50757
Intel® Server System R2208WT2YSR Discontinued 50759
Intel® Server System R2208WTTYC1R Discontinued 50761
Intel® Server System R2308WTTYSR Discontinued 50763
Intel® Server System R2312WTTYSR Discontinued 50765
Intel® Server System R2224WTTYSR Discontinued 50768

Khối trung tâm dữ liệu Intel® cho Đám mây (Intel® DCB cho Đám mây)

Dòng khung vỏ máy chủ Intel® H2000G

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Chassis H2216XXKR2 Discontinued 2U, 4 node Rack Chassis 51270
Intel® Server Chassis H2216XXLR2 Discontinued 2U, 4 node Rack Chassis 51280
Intel® Server Chassis H2224XXKR2 Discontinued 2U, 4 node Rack Chassis 51284
Intel® Server Chassis H2224XXLR2 Discontinued 2U, 4 node Rack Chassis 51290
Intel® Server Chassis H2312XXKR2 Discontinued 2U, 4 node Rack Chassis 51295
Intel® Server Chassis H2312XXLR2 Discontinued 2U, 4 node Rack Chassis 51299

Dòng khung máy chủ Intel® H2000P

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Chassis H2224XXLR3 Launched 2U, 4 node Rack Chassis 51305
Intel® Server Chassis H2312XXLR3 Launched 2U, 4 node Rack Chassis 51313

Dòng khung máy chủ Intel® R2000WF

Dòng Khung Máy chủ Intel® R2000WT

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Chassis R2312WTXXX Discontinued 2U, Spread Core Rack 51365
Intel® Server Chassis R2000WTXXX Discontinued 2U, Spread Core Rack 51370

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.