1U Heat Sink FXXEA91X91HS2

Ex-Al 91 mm x 91 mm

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả 1U Standard Ec-Al 91.5mm x 91.5mm Front Heat Sink

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

1U Heat Sink FXXEA91X91HS2, 2 Pack

  • Mã đặt hàng FXXEA91X91HS2

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8473305100

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600KP

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600TP

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600KP

Tải về và phần mềm

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.