Ổ đĩa thể rắn Intel® DC dòng S3610

800GB, 2,5 in SATA 6Gb/giây, 20 nm, MLC
0 Nhà bán lẻ X

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật về hiệu năng

 • SequentialReadMB 550 MB/s
 • SequentialWriteMB 520 MB/s
 • RandomRead100PctSpan 84000 IOPS
 • RandomWrite100PctSpan 28000 IOPS
 • LatencyReadUS 55 µs
 • LatencyWriteUS 66 µs
 • SSDPowerActive 6.0 W
 • SSDPowerIdle 0.6 W

Độ tin cậy

 • VibrationOperating 2.17 GRMS (5-700Hz)
 • VibrationNonOperating 3.13 GRMS (5-800Hz)
 • SSDShock 1,000 G/0.5 ms
 • OperatingTemperature 0°C to 70°C
 • OperatingTemperatureMax 70 °C
 • OperatingTemperatureMin 0 °C
 • MTBF 2000000
 • UBER 1 sector per 10^17 bits read
 • WarrantyLengthYears 5 yrs

Thông tin bổ sung

Thông số gói

 • SSDWeight 88 grams +-2 grams
 • SSDFormFactor 2.5" 7mm
 • SSDInterface SATA 3.0 6Gb/S

Các công nghệ tiên tiến

 • EPLDP
 • SSDHardwareEncryption AES 256 bit
 • SSDHighEnduranceTechnology
 • SSDTemperatureMonitoring
 • EndToEndDataProtection

Các sản phẩm tương thích

Khối trung tâm dữ liệu Intel® cho Doanh nghiệp (Intel® DCB cho Doanh nghiệp)

Tên sản phẩm BornOnDate StatusCodeText FormFactor ServerSystemType SupportedCPUSocket SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System LR1304SPCFG1R 51296
Intel® Server System LSVRP4304ES6XXR 51297

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000SPO

Intel® Server System P4000SP Family

Tên sản phẩm BornOnDate StatusCodeText FormFactor ServerSystemType SupportedCPUSocket SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System LSVRP4304ES6XX1 52486

Bo mạch máy chủ Intel® dòng S1200SP

Bo mạch máy chủ Intel® dòng S7200AP

Tên sản phẩm StatusCodeText FormFactor ServerSystemType SupportedCPUSocket Embedded MaxTDP SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch máy chủ Intel® S7200AP 52548
Intel® Server Board S7200APL 52553

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600KP

Tên sản phẩm StatusCodeText FormFactor ServerSystemType SupportedCPUSocket Embedded MaxTDP SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch máy chủ Intel® S2600KP 52580
Bo mạch máy chủ Intel® S2600KPF 52586
Bo mạch máy chủ Intel® S2600KPR 52592
Bo mạch máy chủ Intel® S2600KPFR 52594
Intel® Server Board S2600KPTR 52597

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600TP

Tên sản phẩm StatusCodeText FormFactor ServerSystemType SupportedCPUSocket Embedded MaxTDP SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch máy chủ Intel® S2600TP 52612
Bo mạch máy chủ Intel® S2600TPF 52617
Bo mạch máy chủ Intel® S2600TPFR 52622
Intel® Server Board S2600TPNR 52623
Bo mạch máy chủ Intel® S2600TPR 52624

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600WT

Tên sản phẩm StatusCodeText FormFactor ServerSystemType SupportedCPUSocket Embedded MaxTDP SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch máy chủ Intel® S2600WT2 52637
Bo mạch máy chủ Intel® S2600WTT 52641
Bo mạch máy chủ Intel® S2600WT2R 52645
Bo mạch máy chủ Intel® S2600WTTS1R 52647

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS7200AP

Tên sản phẩm StatusCodeText FormFactor ServerSystemType SupportedCPUSocket Embedded MaxTDP SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Mô-đun điện toán Intel® HNS7200AP 52650

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600KP

Tên sản phẩm StatusCodeText FormFactor ServerSystemType SupportedCPUSocket Embedded MaxTDP SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600KP 52699
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600KPF 52708
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600KPFR 52711
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600KPR 52714

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S1200RP

Tên sản phẩm StatusCodeText FormFactor ServerSystemType SupportedCPUSocket Embedded MaxTDP SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Bo Mạch Máy Chủ Intel® S1200V3RPL 54698
Bo Mạch Máy Chủ Intel® S1200V3RPM 54704
Bo Mạch Máy Chủ Intel® S1200V3RPO 54710
Bo Mạch Máy Chủ Intel® S1200V3RPS 54716

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S1400FP

Tên sản phẩm StatusCodeText FormFactor ServerSystemType SupportedCPUSocket Embedded MaxTDP SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S1400FP2 54723
Bo mạch Máy chủ Intel® S1400FP4 54726

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S1400SP

Tên sản phẩm StatusCodeText FormFactor ServerSystemType SupportedCPUSocket Embedded MaxTDP SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S1400SP4 54732

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S1600JP

Tên sản phẩm StatusCodeText FormFactor ServerSystemType SupportedCPUSocket Embedded MaxTDP SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S1600JP2 54734
Bo mạch Máy chủ Intel® S1600JP4 54735

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600CO

Tên sản phẩm StatusCodeText FormFactor ServerSystemType SupportedCPUSocket Embedded MaxTDP SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S2600CO4 54809

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600CP

Tên sản phẩm StatusCodeText FormFactor ServerSystemType SupportedCPUSocket Embedded MaxTDP SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S2600CP2 54815
Bo mạch Máy chủ Intel® S2600CP4 54822

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600GL

Tên sản phẩm StatusCodeText FormFactor ServerSystemType SupportedCPUSocket Embedded MaxTDP SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S2600GL 54830

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600GZ

Tên sản phẩm StatusCodeText FormFactor ServerSystemType SupportedCPUSocket Embedded MaxTDP SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch máy chủ Intel® S2600GZ 54832

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000RP

Hệ thống lưu trữ Intel® dòng JBOD2000

Tên sản phẩm StatusCodeText FormFactor ServerSystemType SupportedCPUSocket Embedded MaxTDP SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống lưu trữ Intel® JBOD2224S2DP 55419
Hệ thống lưu trữ Intel® JBOD2312S2SP 55425
Hệ thống lưu trữ Intel® JBOD2312S3SP 55427

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000RP

Tên sản phẩm StatusCodeText FormFactor ServerSystemType SupportedCPUSocket Embedded MaxTDP SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® P4308RPLSHDR 55674

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật