Tấm chắn nhập/xuất AXXCWIOS

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả An I/O shield for the Intel® Server Chassis P4000G family with the Intel® Server Board S2600CW family

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

I/O Shield AXXCWIOS, OEM 50 Pack

  • Mã đặt hàng AXXCWIOS

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8473305100

Các sản phẩm tương thích

Tải về và phần mềm

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.