Cổng Ảo Intel®

Thông số kỹ thuật

  • Bộ sưu tập sản phẩm Trình quản lý trung tâm dữ liệu Intel®
  • Tình trạng Discontinued
  • Ngày phát hành Q1'14
  • Cấp phép Available in 5, 10, 25, 50 and 100 size packages.
  • Thị trường đích Cloud/Datacenter
  • Các hạng mục kèm theo Intel® DCM Virtual KVM Gateway
  • Các Hệ Điều Hành Được Hỗ Trợ Microsoft* Windows* Server, Red Hat* Enterprise Linux 5, Novell* SUSE*
  • Ngày hết hạn cung cấp thiết kế mới Wednesday, February 13, 2019

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Intel® Virtual KVM Gateway is a cross-platform, virtual KVM used for diagnosing and troubleshooting datacenter hardware.
  • Tóm lược về Sản phẩm Xem ngay

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Hỗ trợ

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.