1U Heat Sink F1UE3PASSHS

Thông số kỹ thuật

  • Bộ sưu tập sản phẩm Spare Heat-Sink Options
  • Tình trạng Launched
  • Ngày phát hành Q2'13
  • Các hạng mục kèm theo Includes: (1) passive Heatsink and (1) Back PlateFor board used in 1u rack chassis

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Passive Heatsink Spare

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

1U Heat Sink F1UE3PASSHS, Single

  • Mã đặt hàng F1UE3PASSHS

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8473305100

Các sản phẩm tương thích

Khối trung tâm dữ liệu Intel® cho Doanh nghiệp (Intel® DCB cho Doanh nghiệp)

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System LR1304SPCFG1R Launched

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000SPO

Bo mạch máy chủ Intel® dòng S1200SP

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch máy chủ Intel® S1200SPO Discontinued
Bo mạch máy chủ Intel® S1200SPOR Launched

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000EP

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R1304EP2SFFN Discontinued

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000RP

Tải về và phần mềm

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.