Ổ đĩa thể rắn Intel® DC dòng S3500

300 GB, 2,5 in SATA 6Gb/giây, 20 nm, MLC

Thông số kỹ thuật

Độ tin cậy

Thông tin bổ sung

Thông số gói

Các sản phẩm tương thích

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000SPO

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1304SPOSHBN Discontinued 58601
Intel® Server System R1304SPOSHOR Discontinued 58605
Intel® Server System R1208SPOSHOR Discontinued 58609

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000WT

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208WT2GS Discontinued 58759
Intel® Server System R1208WT2GSR Discontinued 58762
Intel® Server System R1208WTTGS Discontinued 58764
Intel® Server System R1208WTTGSR Discontinued 58768
Intel® Server System R1304WT2GS Discontinued 58770
Intel® Server System R1304WT2GSR Discontinued 58771
Intel® Server System R1304WTTGS Discontinued 58773
Intel® Server System R1304WTTGSR Discontinued 58775

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000WT

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208WT2YS Discontinued 58922
Intel® Server System R2208WTTYC1 Discontinued 58926
Intel® Server System R2208WTTYS Discontinued 58927
Intel® Server System R2224WTTYS Discontinued 58928
Intel® Server System R2308WTTYS Discontinued 58930
Intel® Server System R2312WTTYS Discontinued 58932
Intel® Server System R2208WTTYSR Discontinued 58934
Intel® Server System R2208WT2YSR Discontinued 58936
Intel® Server System R2208WTTYC1R Discontinued 58938
Intel® Server System R2308WTTYSR Discontinued 58940
Intel® Server System R2312WTTYSR Discontinued 58942
Intel® Server System R2224WTTYSR Discontinued 58945

Intel® Server System P4000SP Family

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System LSVRP4304ES6XX1 Discontinued 58966

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600TP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Compute Module HNS2600TP Q4'14 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 59071
Intel® Compute Module HNS2600TP24R Q4'15 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 59078
Intel® Compute Module HNS2600TP24SR Q4'15 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 59081
Intel® Compute Module HNS2600TP24STR Q4'16 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 59084
Intel® Compute Module HNS2600TPF Q1'15 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 59085

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600KP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Compute Module HNS2600KP Q4'14 Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 59093
Intel® Compute Module HNS2600KPF Q4'14 Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 59102

Khối trung tâm dữ liệu Intel® cho Doanh nghiệp (Intel® DCB cho Doanh nghiệp)

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System LSVRP4304ES6XXR Q1'17 Discontinued uATX 4U Pedestal LGA 1151 Socket H4 59253

Bo mạch máy chủ Intel® dòng S1200SP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S1200SPO Discontinued uATX Rack LGA 1151 Socket H4 80 W 59569
Intel® Server Board S1200SPL Discontinued uATX Pedestal LGA 1151 Socket H4 80 W 59575
Intel® Server Board S1200SPS Discontinued uATX Pedestal LGA 1151 Socket H4 80 W 59583

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600CW

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600CW2S Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 59611
Intel® Server Board S2600CWT Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 59615
Intel® Server Board S2600CWTS Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 59616
Intel® Server Board S2600CW2R Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 59618
Intel® Server Board S2600CW2SR Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 59619
Intel® Server Board S2600CWTR Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 59620
Intel® Server Board S2600CWTSR Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 59621

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600KP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600KP Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 160 W 59622
Intel® Server Board S2600KPF Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 160 W 59628

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600TP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600TP Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 160 W 59654
Intel® Server Board S2600TPF Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 160 W 59659

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600WT

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600WT2 Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 59679
Intel® Server Board S2600WTT Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 59683
Intel® Server Board S2600WTTR Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 59686
Intel® Server Board S2600WT2R Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 59687
Intel® Server Board S2600WTTS1R Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 59689

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S1200BT

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S1200BTLR Discontinued 62123
Intel® Server Board S1200BTLRM Discontinued 62126
Intel® Server Board S1200BTSR Discontinued 62131

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S1200KP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S1200KPR Discontinued 62139

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S1200RP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S1200V3RPL Discontinued 62141
Intel® Server Board S1200V3RPM Discontinued 62147
Intel® Server Board S1200V3RPO Discontinued 62153
Intel® Server Board S1200V3RPS Discontinued 62159

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S1400FP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S1400FP2 Discontinued 62166
Intel® Server Board S1400FP4 Discontinued 62169

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S1400SP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S1400SP2 Discontinued 62173
Intel® Server Board S1400SP4 Discontinued 62175

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S1600JP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S1600JP2 Discontinued 62177
Intel® Server Board S1600JP4 Discontinued 62178

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2400BB

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2400BB4 Discontinued 62218

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2400EP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2400EP2 Discontinued 62219
Intel® Server Board S2400EP4 Discontinued 62225

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2400LP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2400LP Discontinued 62242

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2400SC

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2400SC2 Discontinued 62246

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600CO

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600CO4 Discontinued 62252
Intel® Server Board S2600COE Discontinued 62254
Intel® Server Board S2600COEIOC Discontinued 62256

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600CP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600CP2 Discontinued 62258
Intel® Server Board S2600CP2IOC Discontinued 62260
Intel® Server Board S2600CP2J Discontinued 62262
Intel® Server Board S2600CP4 Discontinued 62265
Intel® Server Board S2600CP4IOC Discontinued 62271

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600GL

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600GL Discontinued 62273

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600GZ

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600GZ Discontinued 62275

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600IP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600IP4 Discontinued 62279
Intel® Server Board S2600IP4L Discontinued 62283

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600JF

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600JF Discontinued 62284
Intel® Server Board S2600JFF Discontinued 62287
Intel® Server Board S2600JFQ Discontinued 62288

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600WP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600WP Discontinued 62296
Intel® Server Board S2600WPF Discontinued 62298
Intel® Server Board S2600WPQ Discontinued 62299

Bo mạch máy trạm Intel® dòng W2600CR

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Workstation Board W2600CR2 Discontinued 62309
Intel® Workstation Board W2600CR2L Discontinued 62313

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S4600LH

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S4600LH2 Discontinued 62315

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S4600LT

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S4600LT2 Discontinued 62317

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2400LP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Compute Module HNS2400LP Discontinued 62610

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600JF

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Compute Module HNS2600JF Discontinued 62613
Intel® Compute Module HNS2600JFF Discontinued 62614
Intel® Compute Module HNS2600JFQ Discontinued 62615

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600WP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Compute Module HNS2600WP Discontinued 62616
Intel® Compute Module HNS2600WPF Discontinued 62618
Intel® Compute Module HNS2600WPQ Discontinued 62619

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000BB

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208BB4DC Discontinued 62634
Intel® Server System R1208BB4GS9 Discontinued 62635
Intel® Server System R1304BB4DC Discontinued 62636
Intel® Server System R1304BB4GS9 Discontinued 62637

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000EP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208EP2SHFN Discontinued 62639
Intel® Server System R1304EP2SFFN Discontinued 62647
Intel® Server System R1304EP2SHFN Discontinued 62649

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000GL

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208GL4DS Discontinued 62656
Intel® Server System R1304GL4DS9 Discontinued 62660

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000GZ

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208GZ4GC Discontinued 62661
Intel® Server System R1208GZ4GCSAS Discontinued 62665
Intel® Server System R1208GZ4GS9 Discontinued 62667
Intel® Server System R1304GZ4GC Discontinued 62668
Intel® Server System R1304GZ4GS9 Discontinued 62671

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000JP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208JP4GS Discontinued 62672
Intel® Server System R1208JP4OC Discontinued 62674
Intel® Server System R1208JP4TC Discontinued 62675
Intel® Server System R1304JP4GS Discontinued 62676
Intel® Server System R1304JP4OC Discontinued 62678
Intel® Server System R1304JP4TC Discontinued 62680

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000RP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208RPMSHOR Discontinued 62681
Intel® Server System R1208RPOSHOR Discontinued 62685
Intel® Server System R1304RPMSHOR Discontinued 62687
Intel® Server System R1304RPOSHBN Discontinued 62690
Intel® Server System R1304RPSSFBN Discontinued 62695

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000SP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1304SP2SFBN Discontinued 62706
Intel® Server System R1304SP2SHBN Discontinued 62707
Intel® Server System R1304SP4SHOC Discontinued 62713

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1304BT

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1304BTLSFANR Discontinued 62720
Intel® Server System R1304BTLSHBNR Discontinued 62732
Intel® Server System R1304BTSSFANR Discontinued 62735

Hệ thống máy chủ Intel® dòng H2000JF

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System H2216JFFJR Discontinued 62819
Intel® Server System H2216JFFKR Discontinued 62820
Intel® Server System H2216JFJR Discontinued 62821
Intel® Server System H2216JFKR Discontinued 62823
Intel® Server System H2216JFQJR Discontinued 62824
Intel® Server System H2216JFQKR Discontinued 62825
Intel® Server System H2312JFFJR Discontinued 62827
Intel® Server System H2312JFFKR Discontinued 62828
Intel® Server System H2312JFJR Discontinued 62829
Intel® Server System H2312JFKR Discontinued 62831
Intel® Server System H2312JFQJR Discontinued 62834
Intel® Server System H2312JFQKR Discontinued 62836

Hệ thống máy chủ Intel® dòng H2000LP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System H2216LPJR Discontinued 62840
Intel® Server System H2312LPJR Discontinued 62846

Hệ thống máy chủ Intel® dòng H2000WP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System H2216WPFJR Discontinued 62850
Intel® Server System H2216WPFKR Discontinued 62851
Intel® Server System H2216WPJR Discontinued 62852
Intel® Server System H2216WPKR Discontinued 62853
Intel® Server System H2216WPQJR Discontinued 62854
Intel® Server System H2216WPQKR Discontinued 62855
Intel® Server System H2312WPFJR Discontinued 62856
Intel® Server System H2312WPFKR Discontinued 62857
Intel® Server System H2312WPJR Discontinued 62858
Intel® Server System H2312WPKR Discontinued 62859
Intel® Server System H2312WPQJR Discontinued 62860
Intel® Server System H2312WPQKR Discontinued 62861

Hệ thống lưu trữ Intel® dòng JBOD2000

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Storage System JBOD2224S2DP Discontinued 62862
Intel® Storage System JBOD2312S2SP Discontinued 62868
Intel® Storage System JBOD2312S3SP Discontinued 62870

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000BB

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2000BB4GS9 Discontinued 62918
Intel® Server System R2208BB4GC Discontinued 62919
Intel® Server System R2208BB4GS9 Discontinued 62920
Intel® Server System R2216BB4GC Discontinued 62921
Intel® Server System R2224BB4GCSAS Discontinued 62923
Intel® Server System R2308BB4GC Discontinued 62924
Intel® Server System R2312BB4GS9 Discontinued 62927

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000GL

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208GL4DS9 Discontinued 62932
Intel® Server System R2208GL4GS Discontinued 62933
Intel® Server System R2308GL4DS9 Discontinued 62936
Intel® Server System R2308GL4GS Discontinued 62937
Intel® Server System R2312GL4GS Discontinued 62938

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000GZ

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208GZ4GC Discontinued 62940
Intel® Server System R2208GZ4GS9 Discontinued 62943
Intel® Server System R2216GZ4GC Discontinued 62945
Intel® Server System R2216GZ4GCLX Discontinued 62947
Intel® Server System R2224GZ4GC4 Discontinued 62950
Intel® Server System R2224GZ4GCSAS Discontinued 62951
Intel® Server System R2308GZ4GC Discontinued 62952
Intel® Server System R2308GZ4GS9 Discontinued 62955
Intel® Server System R2312GZ4GC4 Discontinued 62957
Intel® Server System R2312GZ4GCSAS Discontinued 62958
Intel® Server System R2312GZ4GS9 Discontinued 62959

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000IP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2216IP4LHPC Discontinued 62961
Intel® Server System R2224IP4LHPC Discontinued 62964
Intel® Server System R2208IP4LHPC Discontinued 62966
Intel® Server System R2308IP4LHPC Discontinued 62967
Intel® Server System R2312IP4LHPC Discontinued 62970

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000LH2

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2304LH2HKC Discontinued 62977

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000LT2

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208LT2HKC4 Discontinued 62986

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000SC

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2308SC2SHDR Discontinued 63000
Intel® Server System R2308SC2SHFN Discontinued 63001
Intel® Server System R2312SC2SHGR Discontinued 63004

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000CP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4208CP4MHGC Discontinued 63095
Intel® Server System P4308CP4MHEN Discontinued 63096
Intel® Server System P4308CP4MHGC Discontinued 63097

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000IP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4208IP4LHGC Discontinued 63104
Intel® Server System P4216IP4LHJC Discontinued 63108
Intel® Server System P4216IP4LHKC Discontinued 63109
Intel® Server System P4224IP4LHKC Discontinued 63111
Intel® Server System P4308IP4LHGC Discontinued 63112
Intel® Server System P4308IP4LHJC Discontinued 63113
Intel® Server System P4308IP4LHJCL Discontinued 63114
Intel® Server System P4308IP4LHKC Discontinued 63115

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000RP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4308RPLSHDR Discontinued 63117

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000SC

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4304SC2SFEN Discontinued 63120
Intel® Server System P4304SC2SHDR Discontinued 63121
Intel® Server System P4308SC2MHGC Discontinued 63122

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4304BT

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4304BTLSFCNR Discontinued 63125
Intel® Server System P4304BTLSHCNR Discontinued 63133
Intel® Server System P4304BTSSFCNR Discontinued 63137

Hệ thống máy trạm Intel® dòng P4300CR

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Workstation System P4304CR2LFGN Discontinued 63140
Intel® Workstation System P4304CR2LFJN Discontinued 63141
Intel® Workstation System P4304CR2LFJNL Discontinued 63142
Intel® Workstation System P4304CR2LFKN Discontinued 63143

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® Memory and Storage Tool (GUI)

Intel® Memory and Storage Tool CLI (Giao diện Dòng Lệnh)

Intel® Rapid Storage Technology mềm cài đặt trình điều khiển Intel® Optane™ bộ nhớ mới (Nền tảng thế hệ thứ 8 và 9)

Intel® SSD Firmware Update Tool

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Đọc tuần tự (tối đa)

Tốc độ mà thiết bị có thể lấy dữ liệu tạo nên một khối dữ liệu tiếp giáp, theo thứ tự. Được đo bằng MB/s (MegaByte mỗi giây)

Ghi tuần tự (tối đa)

Tốc độ mà thiết bị có thể ghi dữ liệu vào một khối dữ liệu tiếp giáp, theo thứ tự. Được đo bằng MB/s (MegaByte mỗi giây)

Đọc ngẫu nhiên (Dung lượng 100%)

Tốc độ mà SSD có thể lấy dữ liệu từ các vị trí tùy ý trong bộ nhớ, trên toàn bộ nhịp của ổ đĩa. Được đo bằng IOPS (Thao tác nhập/xuất mỗi giây)

Ghi ngẫu nhiên (Dung lượng 100%)

Tốc độ mà SSD có thể ghi dữ liệu vào các vị trí tùy ý trong bộ nhớ, trên toàn bộ nhịp của ổ đĩa. Được đo bằng IOPS (Thao tác nhập/xuất mỗi giây)

Năng lượng - Hoạt động

Công suất hoạt động cho biết mức tiêu thụ điện điển hình của thiết bị khi hoạt động.

Năng lượng - Chạy không

Công suất Chờ cho biết mức tiêu thụ điện điển hình của thiết bị khi chờ.

Rung - Vận hành

Rung vận hành cho biết khả năng đã kiểm tra của SSD để chịu được rung được báo cáo ở trạng thái hoạt động và duy trì chức năng. Được đo bằng G-force RMS (Giá trị hiệu dụng)

Rung - Không vận hành

Rung không vận hành cho biết khả năng đã kiểm tra của SSD để chịu được rung được báo cáo ở trạng thái không hoạt động và duy trì chức năng. Được đo bằng G-force RMS (Giá trị hiệu dụng)

Sốc (vận hành và không vận hành)

Sốc cho biết khả năng đã kiểm tra của SSD để chịu được sốc được báo cáo ở cả trạng thái hoạt động và không hoạt động và duy trì chức năng. Được đo bằng G-force (Tối đa)

Xếp hạng sự chịu đựng (ghi trọn đời)

Xếp loại khả năng chịu đựng cho biết số chu kỳ lưu trữ dữ liệu dự kiến được mong đợi trong suốt vòng đời của thiết bị.

Thời gian trung bình giữa những lần thất bại (MTBF)

MTBF (Thời gian trung bình giữa những lần thất bại) cho biết thời gian hoạt động trôi qua dự kiến giữa các lần thất bại. Được đo bằng giờ.

Tỷ lệ lỗi bit Không thể sửa được (UBER)

Tỷ lệ lỗi bit Không thể sửa được (UBER) cho biết số lỗi bit không thể sửa được chia cho tổng số bit được truyền trong một khoảng thời gian thử nghiệm.

Hệ số hình dạng

Kiểu hình thức cho biết kích thước tiêu chuẩn công nghiệp và hình dạng của thiết bị.

Giao diện

Giao diện cho biết phương pháp giao tiếp bus tiêu chuẩn của ngành được sử dụng cho thiết bị.

Bảo vệ dữ liệu mất mát năng lượng được nâng cao

Bảo vệ mất mát dữ liệu cao cấp do mất điện chuẩn bị SSD cho sự cố mất điện hệ thống không mong đợi bằng cách giảm thiểu truyền dữ liệu trong bộ nhớ đệm tạm thời và sử dụng điện dung bảo vệ mất điện trên bo mạch để cung cấp đủ điện cho vi chương trình SSD nhằm di chuyển dữ liệu khỏi bộ nhớ đệm và bộ nhớ đệm tạm thời sang NAND, nhờ đó bảo vệ hệ thống và dữ liệu người dùng.

Mã hóa phần cứng

Mã hóa phần cứng là mã hóa dữ liệu ở cấp độ ổ đĩa. Mã hóa được sử dụng để đảm bảo dữ liệu lưu trên ổ đĩa được an toàn trước đột nhập không mong muốn.

Công nghệ chịu đựng cao (HET)

Công nghệ độ bền cao (HET) trong SSD kết hợp các tính năng cải tiến slick của Bộ nhớ cực nhanh Intel® NAND và các kỹ thuật quản lý hệ thống SSD để giúp mở rộng độ bền của SSD. Độ bền được định nghĩa là lượng dữ liệu được ghi vào SSD trong toàn bộ vòng đời.

Theo dõi và ghi nhật ký nhiệt độ

Giám sát và ghi nhật ký nhiệt độ sẽ sử dụng bộ cảm biến nhiệt độ trong để giám sát và ghi nhật ký dòng khí và nhiệt độ bên trong của thiết bị. Kết quả được ghi nhật ký có thể truy cập bằng dòng lệnh SMART.

Bảo vệ dữ liệu đầu cuối-đầu cuối

Bảo vệ dữ liệu đầu cuối-đầu cuối sẽ bảo đảm sự toàn vẹn cho dữ liệu được lưu trữ từ máy tính qua Ổ đĩa thể rắn và ngược lại.

Công nghệ phản hồi thông minh Intel®

Công nghệ Intel® Smart Response kết hợp hiệu năng nhanh của một ổ đĩa thể rắn nhỏ với dung lượng lớn của một ổ cứng.

Công nghệ khởi động nhanh Intel®

Công nghệ khởi động nhanh Intel® cho phép hệ thống khôi phục nhanh từ trạng thái ngủ đông.