Ổ đĩa thể rắn Intel® DC dòng S3500

120GB, 2,5 in SATA 6Gb/giây, 20 nm, MLC

Thông số kỹ thuật

Độ tin cậy

Thông tin bổ sung

Thông số gói

Các sản phẩm tương thích

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000SPO

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1304SPOSHBN Discontinued 60402
Intel® Server System R1304SPOSHOR Discontinued 60406
Intel® Server System R1208SPOSHOR Discontinued 60410

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000WT

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208WT2GS Discontinued 60583
Intel® Server System R1208WT2GSR Discontinued 60586
Intel® Server System R1208WTTGS Discontinued 60588
Intel® Server System R1208WTTGSR Discontinued 60592
Intel® Server System R1304WT2GS Discontinued 60594
Intel® Server System R1304WT2GSR Discontinued 60595
Intel® Server System R1304WTTGS Discontinued 60597
Intel® Server System R1304WTTGSR Discontinued 60599

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000WT

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208WT2YS Discontinued 60746
Intel® Server System R2208WTTYC1 Discontinued 60750
Intel® Server System R2208WTTYS Discontinued 60751
Intel® Server System R2224WTTYS Discontinued 60752
Intel® Server System R2308WTTYS Discontinued 60754
Intel® Server System R2312WTTYS Discontinued 60756
Intel® Server System R2208WTTYSR Discontinued 60758
Intel® Server System R2208WT2YSR Discontinued 60760
Intel® Server System R2208WTTYC1R Discontinued 60762
Intel® Server System R2308WTTYSR Discontinued 60764
Intel® Server System R2312WTTYSR Discontinued 60766
Intel® Server System R2224WTTYSR Discontinued 60769

Dòng hệ thống máy chủ Intel® P4000SP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System LSVRP4304ES6XX1 Discontinued 60790

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600TP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Compute Module HNS2600TP Q4'14 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 60916
Intel® Compute Module HNS2600TP24R Q4'15 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 60923
Intel® Compute Module HNS2600TP24SR Q4'15 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 60926
Intel® Compute Module HNS2600TP24STR Q4'16 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 60929
Intel® Compute Module HNS2600TPF Q1'15 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 60930

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600KP

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S1200SP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S1200SPO Discontinued uATX Rack LGA 1151 Socket H4 80 W 61313
Intel® Server Board S1200SPL Discontinued uATX Pedestal LGA 1151 Socket H4 80 W 61319
Intel® Server Board S1200SPS Discontinued uATX Pedestal LGA 1151 Socket H4 80 W 61327

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600CW

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600CW2S Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 61355
Intel® Server Board S2600CWT Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 61359
Intel® Server Board S2600CWTS Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 61360
Intel® Server Board S2600CW2R Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 61362
Intel® Server Board S2600CW2SR Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 61363
Intel® Server Board S2600CWTR Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 61364
Intel® Server Board S2600CWTSR Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 61365

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600KP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600KP Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 160 W 61366
Intel® Server Board S2600KPF Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 160 W 61372

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600TP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600TP Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 160 W 61398
Intel® Server Board S2600TPF Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 160 W 61403

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600WT

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600WT2 Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 61423
Intel® Server Board S2600WTT Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 61427
Intel® Server Board S2600WTTR Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 61430
Intel® Server Board S2600WT2R Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 61431
Intel® Server Board S2600WTTS1R Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 61433

Khối trung tâm dữ liệu Intel® cho Doanh nghiệp (Intel® DCB cho Doanh nghiệp)

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System LSVRP4304ES6XXR Discontinued 63908

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S1200BT

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S1200BTLR Discontinued 64030
Intel® Server Board S1200BTLRM Discontinued 64033
Intel® Server Board S1200BTSR Discontinued 64038

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S1200KP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S1200KPR Discontinued 64046

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S1200RP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S1200V3RPL Discontinued 64048
Intel® Server Board S1200V3RPM Discontinued 64054
Intel® Server Board S1200V3RPO Discontinued 64060
Intel® Server Board S1200V3RPS Discontinued 64066

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S1400FP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S1400FP2 Discontinued 64073
Intel® Server Board S1400FP4 Discontinued 64076

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S1400SP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S1400SP2 Discontinued 64080
Intel® Server Board S1400SP4 Discontinued 64082

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S1600JP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S1600JP2 Discontinued 64084
Intel® Server Board S1600JP4 Discontinued 64085

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2400BB

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2400BB4 Discontinued 64125

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2400EP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2400EP2 Discontinued 64126
Intel® Server Board S2400EP4 Discontinued 64132

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2400LP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2400LP Discontinued 64149

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2400SC

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2400SC2 Discontinued 64153

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600CO

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600CO4 Discontinued 64159
Intel® Server Board S2600COE Discontinued 64161
Intel® Server Board S2600COEIOC Discontinued 64163

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600CP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600CP2 Discontinued 64165
Intel® Server Board S2600CP2IOC Discontinued 64167
Intel® Server Board S2600CP2J Discontinued 64169
Intel® Server Board S2600CP4 Discontinued 64172
Intel® Server Board S2600CP4IOC Discontinued 64178

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600GL

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600GL Discontinued 64180

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600GZ

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600GZ Discontinued 64182

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600IP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600IP4 Discontinued 64186
Intel® Server Board S2600IP4L Discontinued 64190

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600JF

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600JF Discontinued 64191
Intel® Server Board S2600JFF Discontinued 64194
Intel® Server Board S2600JFQ Discontinued 64195

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600WP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600WP Discontinued 64203
Intel® Server Board S2600WPF Discontinued 64205
Intel® Server Board S2600WPQ Discontinued 64206

Bo mạch máy trạm Intel® dòng W2600CR

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Workstation Board W2600CR2 Discontinued 64216
Intel® Workstation Board W2600CR2L Discontinued 64220

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S4600LH

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S4600LH2 Discontinued 64222

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S4600LT

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S4600LT2 Discontinued 64224

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2400LP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Compute Module HNS2400LP Discontinued 64517

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600JF

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Compute Module HNS2600JF Discontinued 64520
Intel® Compute Module HNS2600JFF Discontinued 64521
Intel® Compute Module HNS2600JFQ Discontinued 64522

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600WP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Compute Module HNS2600WP Discontinued 64523
Intel® Compute Module HNS2600WPF Discontinued 64525
Intel® Compute Module HNS2600WPQ Discontinued 64526

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000BB

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208BB4DC Discontinued 64541
Intel® Server System R1208BB4GS9 Discontinued 64542
Intel® Server System R1304BB4DC Discontinued 64543
Intel® Server System R1304BB4GS9 Discontinued 64544

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000EP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208EP2SHFN Discontinued 64546
Intel® Server System R1304EP2SFFN Discontinued 64554
Intel® Server System R1304EP2SHFN Discontinued 64556

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000GL

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208GL4DS Discontinued 64563
Intel® Server System R1304GL4DS9 Discontinued 64567

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000GZ

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208GZ4GC Discontinued 64568
Intel® Server System R1208GZ4GCSAS Discontinued 64572
Intel® Server System R1208GZ4GS9 Discontinued 64574
Intel® Server System R1304GZ4GC Discontinued 64575
Intel® Server System R1304GZ4GS9 Discontinued 64578

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000JP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208JP4GS Discontinued 64579
Intel® Server System R1208JP4OC Discontinued 64581
Intel® Server System R1208JP4TC Discontinued 64582
Intel® Server System R1304JP4GS Discontinued 64583
Intel® Server System R1304JP4OC Discontinued 64585
Intel® Server System R1304JP4TC Discontinued 64587

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000RP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208RPMSHOR Discontinued 64588
Intel® Server System R1208RPOSHOR Discontinued 64592
Intel® Server System R1304RPMSHOR Discontinued 64594
Intel® Server System R1304RPOSHBN Discontinued 64597
Intel® Server System R1304RPSSFBN Discontinued 64602

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000SP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1304SP2SFBN Discontinued 64613
Intel® Server System R1304SP2SHBN Discontinued 64614
Intel® Server System R1304SP4SHOC Discontinued 64620

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1304BT

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1304BTLSFANR Discontinued 64627
Intel® Server System R1304BTLSHBNR Discontinued 64639
Intel® Server System R1304BTSSFANR Discontinued 64642

Hệ thống máy chủ Intel® dòng H2000JF

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System H2216JFFJR Discontinued 64726
Intel® Server System H2216JFFKR Discontinued 64727
Intel® Server System H2216JFJR Discontinued 64728
Intel® Server System H2216JFKR Discontinued 64730
Intel® Server System H2216JFQJR Discontinued 64731
Intel® Server System H2216JFQKR Discontinued 64732
Intel® Server System H2312JFFJR Discontinued 64734
Intel® Server System H2312JFFKR Discontinued 64735
Intel® Server System H2312JFJR Discontinued 64736
Intel® Server System H2312JFKR Discontinued 64738
Intel® Server System H2312JFQJR Discontinued 64741
Intel® Server System H2312JFQKR Discontinued 64743

Hệ thống máy chủ Intel® dòng H2000LP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System H2216LPJR Discontinued 64747
Intel® Server System H2312LPJR Discontinued 64753

Hệ thống máy chủ Intel® dòng H2000WP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System H2216WPFJR Discontinued 64757
Intel® Server System H2216WPFKR Discontinued 64758
Intel® Server System H2216WPJR Discontinued 64759
Intel® Server System H2216WPKR Discontinued 64760
Intel® Server System H2216WPQJR Discontinued 64761
Intel® Server System H2216WPQKR Discontinued 64762
Intel® Server System H2312WPFJR Discontinued 64763
Intel® Server System H2312WPFKR Discontinued 64764
Intel® Server System H2312WPJR Discontinued 64765
Intel® Server System H2312WPKR Discontinued 64766
Intel® Server System H2312WPQJR Discontinued 64767
Intel® Server System H2312WPQKR Discontinued 64768

Dòng Hệ Thống Lưu Trữ Intel® JBOD2000

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Storage System JBOD2224S2DP Discontinued 64769
Intel® Storage System JBOD2312S2SP Discontinued 64775
Intel® Storage System JBOD2312S3SP Discontinued 64777

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000BB

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2000BB4GS9 Discontinued 64825
Intel® Server System R2208BB4GC Discontinued 64826
Intel® Server System R2208BB4GS9 Discontinued 64827
Intel® Server System R2216BB4GC Discontinued 64828
Intel® Server System R2224BB4GCSAS Discontinued 64830
Intel® Server System R2308BB4GC Discontinued 64831
Intel® Server System R2312BB4GS9 Discontinued 64834

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000GL

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208GL4DS9 Discontinued 64839
Intel® Server System R2208GL4GS Discontinued 64840
Intel® Server System R2308GL4DS9 Discontinued 64843
Intel® Server System R2308GL4GS Discontinued 64844
Intel® Server System R2312GL4GS Discontinued 64845

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000GZ

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000IP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2216IP4LHPC Discontinued 64868
Intel® Server System R2224IP4LHPC Discontinued 64871
Intel® Server System R2208IP4LHPC Discontinued 64873
Intel® Server System R2308IP4LHPC Discontinued 64874
Intel® Server System R2312IP4LHPC Discontinued 64877

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000LH2

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2304LH2HKC Discontinued 64884

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000LT2

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208LT2HKC4 Discontinued 64893

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000SC

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2308SC2SHDR Discontinued 64907
Intel® Server System R2308SC2SHFN Discontinued 64908
Intel® Server System R2312SC2SHGR Discontinued 64911

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000CP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4208CP4MHGC Discontinued 65002
Intel® Server System P4308CP4MHEN Discontinued 65003
Intel® Server System P4308CP4MHGC Discontinued 65004

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000IP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4208IP4LHGC Discontinued 65011
Intel® Server System P4216IP4LHJC Discontinued 65015
Intel® Server System P4216IP4LHKC Discontinued 65016
Intel® Server System P4224IP4LHKC Discontinued 65018
Intel® Server System P4308IP4LHGC Discontinued 65019
Intel® Server System P4308IP4LHJC Discontinued 65020
Intel® Server System P4308IP4LHJCL Discontinued 65021
Intel® Server System P4308IP4LHKC Discontinued 65022

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000RP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4308RPLSHDR Discontinued 65024

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000SC

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4304SC2SFEN Discontinued 65027
Intel® Server System P4304SC2SHDR Discontinued 65028
Intel® Server System P4308SC2MHGC Discontinued 65029

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4304BT

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4304BTLSFCNR Discontinued 65032
Intel® Server System P4304BTLSHCNR Discontinued 65040
Intel® Server System P4304BTSSFCNR Discontinued 65044

Hệ thống máy trạm Intel® dòng P4300CR

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Workstation System P4304CR2LFGN Discontinued 65047
Intel® Workstation System P4304CR2LFJN Discontinued 65048
Intel® Workstation System P4304CR2LFJNL Discontinued 65049
Intel® Workstation System P4304CR2LFKN Discontinued 65050

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Công cụ lưu trữ solidigm™ (SSD NAND mang thương hiệu Intel®)

Công cụ cập nhật vi chương trình khởi động Solidigm™ (SSD NAND mang nhãn hiệu Intel®)

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Đọc tuần tự (tối đa)

Tốc độ mà thiết bị có thể lấy dữ liệu tạo nên một khối dữ liệu tiếp giáp, theo thứ tự. Được đo bằng MB/s (MegaByte mỗi giây)

Ghi tuần tự (tối đa)

Tốc độ mà thiết bị có thể ghi dữ liệu vào một khối dữ liệu tiếp giáp, theo thứ tự. Được đo bằng MB/s (MegaByte mỗi giây)

Đọc ngẫu nhiên (Dung lượng 100%)

Tốc độ mà SSD có thể lấy dữ liệu từ các vị trí tùy ý trong bộ nhớ, trên toàn bộ nhịp của ổ đĩa. Được đo bằng IOPS (Thao tác nhập/xuất mỗi giây)

Ghi ngẫu nhiên (Dung lượng 100%)

Tốc độ mà SSD có thể ghi dữ liệu vào các vị trí tùy ý trong bộ nhớ, trên toàn bộ nhịp của ổ đĩa. Được đo bằng IOPS (Thao tác nhập/xuất mỗi giây)

Năng lượng - Hoạt động

Công suất hoạt động cho biết mức tiêu thụ điện điển hình của thiết bị khi hoạt động.

Năng lượng - Chạy không

Công suất Chờ cho biết mức tiêu thụ điện điển hình của thiết bị khi chờ.

Rung - Vận hành

Rung vận hành cho biết khả năng đã kiểm tra của SSD để chịu được rung được báo cáo ở trạng thái hoạt động và duy trì chức năng. Được đo bằng G-force RMS (Giá trị hiệu dụng)

Rung - Không vận hành

Rung không vận hành cho biết khả năng đã kiểm tra của SSD để chịu được rung được báo cáo ở trạng thái không hoạt động và duy trì chức năng. Được đo bằng G-force RMS (Giá trị hiệu dụng)

Sốc (vận hành và không vận hành)

Sốc cho biết khả năng đã kiểm tra của SSD để chịu được sốc được báo cáo ở cả trạng thái hoạt động và không hoạt động và duy trì chức năng. Được đo bằng G-force (Tối đa)

Xếp hạng sự chịu đựng (ghi trọn đời)

Xếp loại khả năng chịu đựng cho biết số chu kỳ lưu trữ dữ liệu dự kiến được mong đợi trong suốt vòng đời của thiết bị.

Thời gian trung bình giữa những lần thất bại (MTBF)

MTBF (Thời gian trung bình giữa những lần thất bại) cho biết thời gian hoạt động trôi qua dự kiến giữa các lần thất bại. Được đo bằng giờ.

Tỷ lệ lỗi bit Không thể sửa được (UBER)

Tỷ lệ lỗi bit Không thể sửa được (UBER) cho biết số lỗi bit không thể sửa được chia cho tổng số bit được truyền trong một khoảng thời gian thử nghiệm.

Hệ số hình dạng

Kiểu hình thức cho biết kích thước tiêu chuẩn công nghiệp và hình dạng của thiết bị.

Giao diện

Giao diện cho biết phương pháp giao tiếp bus tiêu chuẩn của ngành được sử dụng cho thiết bị.

Bảo vệ dữ liệu mất mát năng lượng được nâng cao

Bảo vệ mất mát dữ liệu cao cấp do mất điện chuẩn bị SSD cho sự cố mất điện hệ thống không mong đợi bằng cách giảm thiểu truyền dữ liệu trong bộ nhớ đệm tạm thời và sử dụng điện dung bảo vệ mất điện trên bo mạch để cung cấp đủ điện cho vi chương trình SSD nhằm di chuyển dữ liệu khỏi bộ nhớ đệm và bộ nhớ đệm tạm thời sang NAND, nhờ đó bảo vệ hệ thống và dữ liệu người dùng.

Mã hóa phần cứng

Mã hóa phần cứng là mã hóa dữ liệu ở cấp độ ổ đĩa. Mã hóa được sử dụng để đảm bảo dữ liệu lưu trên ổ đĩa được an toàn trước đột nhập không mong muốn.

Công nghệ chịu đựng cao (HET)

Công nghệ độ bền cao (HET) trong SSD kết hợp các tính năng cải tiến slick của Bộ nhớ cực nhanh Intel® NAND và các kỹ thuật quản lý hệ thống SSD để giúp mở rộng độ bền của SSD. Độ bền được định nghĩa là lượng dữ liệu được ghi vào SSD trong toàn bộ vòng đời.

Theo dõi và ghi nhật ký nhiệt độ

Giám sát và ghi nhật ký nhiệt độ sẽ sử dụng bộ cảm biến nhiệt độ trong để giám sát và ghi nhật ký dòng khí và nhiệt độ bên trong của thiết bị. Kết quả được ghi nhật ký có thể truy cập bằng dòng lệnh SMART.

Bảo vệ dữ liệu đầu cuối-đầu cuối

Bảo vệ dữ liệu đầu cuối-đầu cuối sẽ bảo đảm sự toàn vẹn cho dữ liệu được lưu trữ từ máy tính qua Ổ đĩa thể rắn và ngược lại.

Công nghệ phản hồi thông minh Intel®

Công nghệ Intel® Smart Response kết hợp hiệu năng nhanh của một ổ đĩa thể rắn nhỏ với dung lượng lớn của một ổ cứng.

Công nghệ khởi động nhanh Intel®

Công nghệ khởi động nhanh Intel® cho phép hệ thống khôi phục nhanh từ trạng thái ngủ đông.