Bộ điều hợp Intel® QuickAssist 8920

Bộ điều hợp Intel® QuickAssist 8920

0 Nhà bán lẻ X

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Tóm lược về Sản phẩm Xem ngay

Thông số nối mạng

  • Loại hệ thống giao diện PCIe v3.0 (8.0 GT/s)

Công nghệ ảo hóa cho kết nối Intel® Virtualization Technology for Connectivity

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Intel® QuickAssist Adapter 8920 SCC, 5 Pack

  • MM# 929827
  • Mã đặt hàng IQA89201G2P5

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN 5A002R
  • CCATS G073418
  • US HTS 8473301180

Thông tin PCN/MDDS

Hình ảnh sản phẩm

Hình ảnh sản phẩm

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Có khả năng PCI-SIG* SR-IOV

Ảo hóa I/O gốc đơn (SR-IOV) liên quan đến chia sẻ nguyên vẹn (trực tiếp) tài nguyên I/O duy nhất giữa nhiều máy ảo. SR-IOV mang đến cơ chế trong đó Chức năng cốc đơn (ví dụ cổng Ethernet đơn) có thể trở thành nhiều thiết bị vật lý riêng biệt.