Passive Narrow Thermal Solution BXSTS200PNRW

0 Nhà bán lẻ X

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Spare narrow copper heatsink, for S2600GZ (24-DIMM) board

Các sản phẩm tương thích

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600KP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch máy chủ Intel® S2600KP Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 Không 160 W 52582
Bo mạch máy chủ Intel® S2600KPF Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 Không 160 W 52588
Bo mạch máy chủ Intel® S2600KPR Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 Không 160 W 52594
Bo mạch máy chủ Intel® S2600KPFR Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 Không 160 W 52596
Intel® Server Board S2600KPTR Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 Không 160 W 52599

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600TP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch máy chủ Intel® S2600TP Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 Không 160 W 52614
Bo mạch máy chủ Intel® S2600TPF Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 Không 160 W 52619
Bo mạch máy chủ Intel® S2600TPFR Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 Không 160 W 52624
Intel® Server Board S2600TPNR Discontinued Custom 6.8" x 18.9" 2U Rack Socket R3 Không 160 W 52625
Bo mạch máy chủ Intel® S2600TPR Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 Không 160 W 52626

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600GZ

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch máy chủ Intel® S2600GZ Discontinued Custom 16.5" x 16.5" Rack Socket R 135 W 54844

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000GZ

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R1208GZ4GC Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 1U Rack Socket R 55230
Hệ thống máy chủ Intel® R1208GZ4GCSAS Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 1U Rack Socket R 55234
Hệ thống máy chủ Intel® R1208GZ4GS9 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 1U Rack Socket R 55236
Hệ thống máy chủ Intel® R1304GZ4GC Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 1U Rack Socket R 55237
Hệ thống máy chủ Intel® R1304GZ4GS9 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 1U Rack Socket R 55240

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000GZ

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R2208GZ4GC Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 55509
Hệ thống máy chủ Intel® R2208GZ4GS9 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 55512
Hệ thống máy chủ Intel® R2216GZ4GC Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 55514
Hệ thống máy chủ Intel® R2216GZ4GCLX Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 55516
Hệ thống máy chủ Intel® R2224GZ4GC4 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 55519
Hệ thống máy chủ Intel® R2224GZ4GCSAS Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 55520
Hệ thống máy chủ Intel® R2308GZ4GC Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 55521
Hệ thống máy chủ Intel® R2308GZ4GS9 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 55524
Hệ thống máy chủ Intel® R2312GZ4GC4 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 55526
Hệ thống máy chủ Intel® R2312GZ4GCSAS Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 55527
Hệ thống máy chủ Intel® R2312GZ4GS9 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 55528

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.