Ổ đĩa thể rắn Intel® DC dòng S3500

80GB, 2,5 in SATA 6Gb/giây, 20 nm, MLC

Thông số kỹ thuật

Độ tin cậy

Thông tin bổ sung

Thông số gói

Các sản phẩm tương thích

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000SPO

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1304SPOSHBN Discontinued 50291
Intel® Server System R1304SPOSHOR Discontinued 50295
Intel® Server System R1208SPOSHOR Discontinued 50299

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000WT

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208WT2GS Discontinued 50446
Intel® Server System R1208WT2GSR Discontinued 50449
Intel® Server System R1208WTTGS Discontinued 50451
Intel® Server System R1208WTTGSR Discontinued 50455
Intel® Server System R1304WT2GS Discontinued 50457
Intel® Server System R1304WT2GSR Discontinued 50458
Intel® Server System R1304WTTGS Discontinued 50460
Intel® Server System R1304WTTGSR Discontinued 50462

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000WT

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208WT2YS Discontinued 50609
Intel® Server System R2208WTTYC1 Discontinued 50613
Intel® Server System R2208WTTYS Discontinued 50614
Intel® Server System R2224WTTYS Discontinued 50615
Intel® Server System R2308WTTYS Discontinued 50617
Intel® Server System R2312WTTYS Discontinued 50619
Intel® Server System R2208WTTYSR Discontinued 50621
Intel® Server System R2208WT2YSR Discontinued 50623
Intel® Server System R2208WTTYC1R Discontinued 50625
Intel® Server System R2308WTTYSR Discontinued 50627
Intel® Server System R2312WTTYSR Discontinued 50629
Intel® Server System R2224WTTYSR Discontinued 50632

Intel® Server System P4000SP Family

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System LSVRP4304ES6XX1 Discontinued 50653

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600TP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Compute Module HNS2600TP Q4'14 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 50732
Intel® Compute Module HNS2600TP24R Q4'15 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 50739
Intel® Compute Module HNS2600TP24SR Q4'15 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 50742
Intel® Compute Module HNS2600TPF Q1'15 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 50746

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600KP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Compute Module HNS2600KP Q4'14 Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 50754
Intel® Compute Module HNS2600KPF Q4'14 Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 50763

Khối trung tâm dữ liệu Intel® cho Doanh nghiệp (Intel® DCB cho Doanh nghiệp)

Bo mạch máy chủ Intel® dòng S1200SP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S1200SPO Discontinued uATX Rack LGA 1151 Socket H4 80 W 51209
Intel® Server Board S1200SPS Discontinued uATX Pedestal LGA 1151 Socket H4 80 W 51223

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600CW

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600CW2 Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 51245
Intel® Server Board S2600CW2S Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 51251
Intel® Server Board S2600CWT Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 51255
Intel® Server Board S2600CWTS Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 51256
Intel® Server Board S2600CW2R Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 51258
Intel® Server Board S2600CW2SR Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 51259
Intel® Server Board S2600CWTR Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 51260
Intel® Server Board S2600CWTSR Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 51261

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600KP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600KP Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 160 W 51262
Intel® Server Board S2600KPF Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 160 W 51268

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600TP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600TP Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 160 W 51294
Intel® Server Board S2600TPF Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 160 W 51299

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600WT

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600WT2 Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 51319
Intel® Server Board S2600WTT Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 51323
Intel® Server Board S2600WTTR Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 51326
Intel® Server Board S2600WT2R Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 51327
Intel® Server Board S2600WTTS1R Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 51329

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S1200BT

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S1200BTLR Discontinued 53761
Intel® Server Board S1200BTLRM Discontinued 53764
Intel® Server Board S1200BTSR Discontinued 53769

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S1200KP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S1200KPR Discontinued 53777

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S1200RP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S1200V3RPL Discontinued 53779
Intel® Server Board S1200V3RPM Discontinued 53785
Intel® Server Board S1200V3RPO Discontinued 53791
Intel® Server Board S1200V3RPS Discontinued 53797

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S1400FP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S1400FP2 Discontinued 53804
Intel® Server Board S1400FP4 Discontinued 53807

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S1400SP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S1400SP2 Discontinued 53811
Intel® Server Board S1400SP4 Discontinued 53813

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S1600JP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S1600JP2 Discontinued 53815
Intel® Server Board S1600JP4 Discontinued 53816

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2400BB

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2400BB4 Discontinued 53856

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2400EP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2400EP2 Discontinued 53857
Intel® Server Board S2400EP4 Discontinued 53863

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2400LP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2400LP Discontinued 53880

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2400SC

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2400SC2 Discontinued 53884

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600CO

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600CO4 Discontinued 53890
Intel® Server Board S2600COE Discontinued 53892
Intel® Server Board S2600COEIOC Discontinued 53894

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600CP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600CP2 Discontinued 53896
Intel® Server Board S2600CP2IOC Discontinued 53898
Intel® Server Board S2600CP2J Discontinued 53900
Intel® Server Board S2600CP4 Discontinued 53903
Intel® Server Board S2600CP4IOC Discontinued 53909

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600GL

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600GL Discontinued 53911

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600GZ

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600GZ Discontinued 53913

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600IP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600IP4 Discontinued 53917
Intel® Server Board S2600IP4L Discontinued 53921

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600JF

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600JF Discontinued 53922
Intel® Server Board S2600JFF Discontinued 53925
Intel® Server Board S2600JFQ Discontinued 53926

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600WP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600WP Discontinued 53934
Intel® Server Board S2600WPF Discontinued 53936
Intel® Server Board S2600WPQ Discontinued 53937

Bo mạch máy trạm Intel® dòng W2600CR

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Workstation Board W2600CR2 Discontinued 53947
Intel® Workstation Board W2600CR2L Discontinued 53951

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S4600LH

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S4600LH2 Discontinued 53953

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S4600LT

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S4600LT2 Discontinued 53955

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2400LP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Compute Module HNS2400LP Discontinued 54248

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600JF

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Compute Module HNS2600JF Discontinued 54251
Intel® Compute Module HNS2600JFF Discontinued 54252
Intel® Compute Module HNS2600JFQ Discontinued 54253

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600WP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Compute Module HNS2600WP Discontinued 54254
Intel® Compute Module HNS2600WPF Discontinued 54256
Intel® Compute Module HNS2600WPQ Discontinued 54257

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000BB

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208BB4DC Discontinued 54272
Intel® Server System R1208BB4GS9 Discontinued 54273
Intel® Server System R1304BB4DC Discontinued 54274
Intel® Server System R1304BB4GS9 Discontinued 54275

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000EP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208EP2SHFN Discontinued 54277
Intel® Server System R1304EP2SFFN Discontinued 54285
Intel® Server System R1304EP2SHFN Discontinued 54287

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000GL

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208GL4DS Discontinued 54294
Intel® Server System R1304GL4DS9 Discontinued 54298

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000GZ

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208GZ4GC Discontinued 54299
Intel® Server System R1208GZ4GCSAS Discontinued 54303
Intel® Server System R1208GZ4GS9 Discontinued 54305
Intel® Server System R1304GZ4GC Discontinued 54306
Intel® Server System R1304GZ4GS9 Discontinued 54309

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000JP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208JP4GS Discontinued 54310
Intel® Server System R1208JP4OC Discontinued 54312
Intel® Server System R1208JP4TC Discontinued 54313
Intel® Server System R1304JP4GS Discontinued 54314
Intel® Server System R1304JP4OC Discontinued 54316
Intel® Server System R1304JP4TC Discontinued 54318

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000RP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208RPMSHOR Discontinued 54319
Intel® Server System R1208RPOSHOR Discontinued 54323
Intel® Server System R1304RPMSHOR Discontinued 54325
Intel® Server System R1304RPOSHBN Discontinued 54328
Intel® Server System R1304RPSSFBN Discontinued 54333

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000SP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1304SP2SFBN Discontinued 54344
Intel® Server System R1304SP2SHBN Discontinued 54345
Intel® Server System R1304SP4SHOC Discontinued 54351

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1304BT

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1304BTLSFANR Discontinued 54358
Intel® Server System R1304BTLSHBNR Discontinued 54370
Intel® Server System R1304BTSSFANR Discontinued 54373

Hệ thống máy chủ Intel® dòng H2000JF

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System H2216JFFJR Discontinued 54457
Intel® Server System H2216JFFKR Discontinued 54458
Intel® Server System H2216JFJR Discontinued 54459
Intel® Server System H2216JFKR Discontinued 54461
Intel® Server System H2216JFQJR Discontinued 54462
Intel® Server System H2216JFQKR Discontinued 54463
Intel® Server System H2312JFFJR Discontinued 54465
Intel® Server System H2312JFFKR Discontinued 54466
Intel® Server System H2312JFJR Discontinued 54467
Intel® Server System H2312JFKR Discontinued 54469
Intel® Server System H2312JFQJR Discontinued 54472
Intel® Server System H2312JFQKR Discontinued 54474

Hệ thống máy chủ Intel® dòng H2000LP

Hệ thống máy chủ Intel® dòng H2000WP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System H2216WPFJR Discontinued 54488
Intel® Server System H2216WPFKR Discontinued 54489
Intel® Server System H2216WPJR Discontinued 54490
Intel® Server System H2216WPKR Discontinued 54491
Intel® Server System H2216WPQJR Discontinued 54492
Intel® Server System H2216WPQKR Discontinued 54493
Intel® Server System H2312WPFJR Discontinued 54494
Intel® Server System H2312WPFKR Discontinued 54495
Intel® Server System H2312WPJR Discontinued 54496
Intel® Server System H2312WPKR Discontinued 54497
Intel® Server System H2312WPQJR Discontinued 54498
Intel® Server System H2312WPQKR Discontinued 54499

Hệ thống lưu trữ Intel® dòng JBOD2000

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Storage System JBOD2224S2DP Discontinued 54500
Intel® Storage System JBOD2312S2SP Discontinued 54506
Intel® Storage System JBOD2312S3SP Discontinued 54508

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000BB

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2000BB4GS9 Discontinued 54556
Intel® Server System R2208BB4GC Discontinued 54557
Intel® Server System R2208BB4GS9 Discontinued 54558
Intel® Server System R2216BB4GC Discontinued 54559
Intel® Server System R2224BB4GCSAS Discontinued 54561
Intel® Server System R2308BB4GC Discontinued 54562
Intel® Server System R2312BB4GS9 Discontinued 54565

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000GL

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208GL4DS9 Discontinued 54570
Intel® Server System R2208GL4GS Discontinued 54571
Intel® Server System R2308GL4DS9 Discontinued 54574
Intel® Server System R2308GL4GS Discontinued 54575
Intel® Server System R2312GL4GS Discontinued 54576

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000GZ

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208GZ4GC Discontinued 54578
Intel® Server System R2208GZ4GS9 Discontinued 54581
Intel® Server System R2216GZ4GC Discontinued 54583
Intel® Server System R2216GZ4GCLX Discontinued 54585
Intel® Server System R2224GZ4GC4 Discontinued 54588
Intel® Server System R2224GZ4GCSAS Discontinued 54589
Intel® Server System R2308GZ4GC Discontinued 54590
Intel® Server System R2308GZ4GS9 Discontinued 54593
Intel® Server System R2312GZ4GC4 Discontinued 54595
Intel® Server System R2312GZ4GCSAS Discontinued 54596
Intel® Server System R2312GZ4GS9 Discontinued 54597

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000IP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2216IP4LHPC Discontinued 54599
Intel® Server System R2224IP4LHPC Discontinued 54602
Intel® Server System R2208IP4LHPC Discontinued 54604
Intel® Server System R2308IP4LHPC Discontinued 54605
Intel® Server System R2312IP4LHPC Discontinued 54608

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000LH2

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2304LH2HKC Discontinued 54615

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000LT2

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208LT2HKC4 Discontinued 54624

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000SC

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2308SC2SHDR Discontinued 54638
Intel® Server System R2308SC2SHFN Discontinued 54639
Intel® Server System R2312SC2SHGR Discontinued 54642

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000CP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4208CP4MHGC Discontinued 54733
Intel® Server System P4308CP4MHEN Discontinued 54734
Intel® Server System P4308CP4MHGC Discontinued 54735

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000IP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4208IP4LHGC Discontinued 54742
Intel® Server System P4216IP4LHJC Discontinued 54746
Intel® Server System P4216IP4LHKC Discontinued 54747
Intel® Server System P4224IP4LHKC Discontinued 54749
Intel® Server System P4308IP4LHGC Discontinued 54750
Intel® Server System P4308IP4LHJC Discontinued 54751
Intel® Server System P4308IP4LHJCL Discontinued 54752
Intel® Server System P4308IP4LHKC Discontinued 54753

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000RP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4308RPLSHDR Discontinued 54755

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000SC

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4304SC2SFEN Discontinued 54758
Intel® Server System P4304SC2SHDR Discontinued 54759
Intel® Server System P4308SC2MHGC Discontinued 54760

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4304BT

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4304BTLSFCNR Discontinued 54763
Intel® Server System P4304BTLSHCNR Discontinued 54771
Intel® Server System P4304BTSSFCNR Discontinued 54775

Hệ thống máy trạm Intel® dòng P4300CR

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Workstation System P4304CR2LFGN Discontinued 54778
Intel® Workstation System P4304CR2LFJN Discontinued 54779
Intel® Workstation System P4304CR2LFJNL Discontinued 54780
Intel® Workstation System P4304CR2LFKN Discontinued 54781

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tải xuống Intel® Memory and Storage Tool CLI (Giao diện Dòng Lệnh)

Tải xuống Intel® Memory and Storage Tool (GUI)

Tải xuống Intel® Rapid Storage Technology mềm Cài đặt Trình điều khiển Intel® Optane™ mềm với bộ nhớ Intel® Optane™ mềm (Nền tảng thế hệ thứ 10 và thứ 11)

Tải xuống Intel® SSD Firmware Update Tool

Tải xuống Intel® Rapid Storage Technology mềm Cài đặt Trình điều khiển Intel® Optane™ mềm (Nền tảng thế hệ thứ 8 và 9)

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Đọc tuần tự (tối đa)

Tốc độ mà thiết bị có thể lấy dữ liệu tạo nên một khối dữ liệu tiếp giáp, theo thứ tự. Được đo bằng MB/s (MegaByte mỗi giây)

Ghi tuần tự (tối đa)

Tốc độ mà thiết bị có thể ghi dữ liệu vào một khối dữ liệu tiếp giáp, theo thứ tự. Được đo bằng MB/s (MegaByte mỗi giây)

Năng lượng - Hoạt động

Công suất hoạt động cho biết mức tiêu thụ điện điển hình của thiết bị khi hoạt động.

Năng lượng - Chạy không

Công suất Chờ cho biết mức tiêu thụ điện điển hình của thiết bị khi chờ.

Rung - Vận hành

Rung vận hành cho biết khả năng đã kiểm tra của SSD để chịu được rung được báo cáo ở trạng thái hoạt động và duy trì chức năng. Được đo bằng G-force RMS (Giá trị hiệu dụng)

Rung - Không vận hành

Rung không vận hành cho biết khả năng đã kiểm tra của SSD để chịu được rung được báo cáo ở trạng thái không hoạt động và duy trì chức năng. Được đo bằng G-force RMS (Giá trị hiệu dụng)

Sốc (vận hành và không vận hành)

Sốc cho biết khả năng đã kiểm tra của SSD để chịu được sốc được báo cáo ở cả trạng thái hoạt động và không hoạt động và duy trì chức năng. Được đo bằng G-force (Tối đa)

Xếp hạng sự chịu đựng (ghi trọn đời)

Xếp loại khả năng chịu đựng cho biết số chu kỳ lưu trữ dữ liệu dự kiến được mong đợi trong suốt vòng đời của thiết bị.

Thời gian trung bình giữa những lần thất bại (MTBF)

MTBF (Thời gian trung bình giữa những lần thất bại) cho biết thời gian hoạt động trôi qua dự kiến giữa các lần thất bại. Được đo bằng giờ.

Tỷ lệ lỗi bit Không thể sửa được (UBER)

Tỷ lệ lỗi bit Không thể sửa được (UBER) cho biết số lỗi bit không thể sửa được chia cho tổng số bit được truyền trong một khoảng thời gian thử nghiệm.

Hệ số hình dạng

Kiểu hình thức cho biết kích thước tiêu chuẩn công nghiệp và hình dạng của thiết bị.

Giao diện

Giao diện cho biết phương pháp giao tiếp bus tiêu chuẩn của ngành được sử dụng cho thiết bị.

Bảo vệ dữ liệu mất mát năng lượng được nâng cao

Bảo vệ mất mát dữ liệu cao cấp do mất điện chuẩn bị SSD cho sự cố mất điện hệ thống không mong đợi bằng cách giảm thiểu truyền dữ liệu trong bộ nhớ đệm tạm thời và sử dụng điện dung bảo vệ mất điện trên bo mạch để cung cấp đủ điện cho vi chương trình SSD nhằm di chuyển dữ liệu khỏi bộ nhớ đệm và bộ nhớ đệm tạm thời sang NAND, nhờ đó bảo vệ hệ thống và dữ liệu người dùng.

Mã hóa phần cứng

Mã hóa phần cứng là mã hóa dữ liệu ở cấp độ ổ đĩa. Mã hóa được sử dụng để đảm bảo dữ liệu lưu trên ổ đĩa được an toàn trước đột nhập không mong muốn.

Công nghệ chịu đựng cao (HET)

Công nghệ độ bền cao (HET) trong SSD kết hợp các tính năng cải tiến slick của Bộ nhớ cực nhanh Intel® NAND và các kỹ thuật quản lý hệ thống SSD để giúp mở rộng độ bền của SSD. Độ bền được định nghĩa là lượng dữ liệu được ghi vào SSD trong toàn bộ vòng đời.

Theo dõi và ghi nhật ký nhiệt độ

Giám sát và ghi nhật ký nhiệt độ sẽ sử dụng bộ cảm biến nhiệt độ trong để giám sát và ghi nhật ký dòng khí và nhiệt độ bên trong của thiết bị. Kết quả được ghi nhật ký có thể truy cập bằng dòng lệnh SMART.

Bảo vệ dữ liệu đầu cuối-đầu cuối

Bảo vệ dữ liệu đầu cuối-đầu cuối sẽ bảo đảm sự toàn vẹn cho dữ liệu được lưu trữ từ máy tính qua Ổ đĩa thể rắn và ngược lại.

Công nghệ phản hồi thông minh Intel®

Công nghệ Intel® Smart Response kết hợp hiệu năng nhanh của một ổ đĩa thể rắn nhỏ với dung lượng lớn của một ổ cứng.

Công nghệ khởi động nhanh Intel®

Công nghệ khởi động nhanh Intel® cho phép hệ thống khôi phục nhanh từ trạng thái ngủ đông.