Trình quản lý và phân phối Intel® cho Apache Hadoop*, Dịch vụ chuyên môn

Thông số kỹ thuật

  • Bộ sưu tập sản phẩm Trình quản lý và phân phối Intel® cho Apache Hadoop*
  • Tình trạng Launched
  • Ngày phát hành 02'13
  • Thị trường đích Cloud/Datacenter
  • Cấp phép License key managed by PCSD Server Services Site and will be issued over email after purchase
  • Các hạng mục kèm theo 40 hours of Professional Services for Intel(R) Distribution of Apache Hadoop (does not include travel and expenses)

Thông tin bổ sung

  • Mô tả 40 hours of Professional Services - Intel® Manager and Distribution for Apache Hadoop*. Must be used within 60 days.

Tải về và phần mềm

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.