Trình quản lý và phân phối Intel® cho Apache Hadoop*, Thuê bao hỗ trợ chuẩn

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả 4 server node - Intel® Manager and Distribution for Apache Hadoop*, 1-year Standard Support Subscription - Must be purchased with server platform.
  • URL thông tin bổ sung Xem ngay

Tải về và phần mềm

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.