Ổ đĩa thể rắn Intel® DC dòng S3700

800GB, 2,5 in SATA 6Gb/giây, 25nm, MLC

Thông số kỹ thuật

Độ tin cậy

Thông tin bổ sung

 • Tóm lược về Sản phẩm Xem ngay

Thông số gói

 • Các linh kiện Intel NAND Flash Memory Multi-Level Cell (MLC) Technology
 • Trọng lượng 73.6 grams ± 2 grams
 • Hệ số hình dạng 2.5" 7mm
 • Giao diện SATA 3.0 6Gb/S

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Intel® SSD DC S3700 Series (800GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 25nm, MLC) 7mm, Generic Single Pack

 • MM# 921638
 • Mã đặt hàng SSDSC2BA800G301

Intel® SSD DC S3700 Series (800GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 25nm, MLC) 7mm, Generic 50 Pack

 • MM# 925882
 • Mã đặt hàng SSDSC2BA800G3

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN 5A992C
 • CCATS G147123
 • US HTS 8523510000

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000SPO

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1304SPOSHBN Discontinued 60400
Intel® Server System R1304SPOSHOR Discontinued 60404
Intel® Server System R1208SPOSHOR Discontinued 60408

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000WT

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208WT2GS Discontinued 60581
Intel® Server System R1208WT2GSR Discontinued 60584
Intel® Server System R1208WTTGS Discontinued 60586
Intel® Server System R1208WTTGSR Discontinued 60590
Intel® Server System R1304WT2GS Discontinued 60592
Intel® Server System R1304WT2GSR Discontinued 60593
Intel® Server System R1304WTTGS Discontinued 60595
Intel® Server System R1304WTTGSR Discontinued 60597

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000WT

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208WT2YS Discontinued 60744
Intel® Server System R2208WTTYC1 Discontinued 60748
Intel® Server System R2208WTTYS Discontinued 60749
Intel® Server System R2224WTTYS Discontinued 60750
Intel® Server System R2308WTTYS Discontinued 60752
Intel® Server System R2312WTTYS Discontinued 60754
Intel® Server System R2208WTTYSR Discontinued 60756
Intel® Server System R2208WT2YSR Discontinued 60758
Intel® Server System R2208WTTYC1R Discontinued 60760
Intel® Server System R2308WTTYSR Discontinued 60762
Intel® Server System R2312WTTYSR Discontinued 60764
Intel® Server System R2224WTTYSR Discontinued 60767

Dòng hệ thống máy chủ Intel® P4000SP

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600TP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Compute Module HNS2600TP Q4'14 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 60914
Intel® Compute Module HNS2600TP24R Q4'15 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 60921
Intel® Compute Module HNS2600TP24SR Q4'15 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 60924
Intel® Compute Module HNS2600TP24STR Q4'16 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 60927
Intel® Compute Module HNS2600TPF Q1'15 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 60928
Intel® Compute Module HNS2600TPFR Q1'16 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 60931
Intel® Compute Module HNS2600TPNR Q1'17 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" 2U Rack Socket R3 60933
Intel® Compute Module HNS2600TPR Q1'16 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 60934

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600KP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Compute Module HNS2600KP Q4'14 Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 60936
Intel® Compute Module HNS2600KPFR Q1'16 Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 60948
Intel® Compute Module HNS2600KPR Q1'16 Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 60951

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S1200SP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S1200SPO Discontinued uATX Rack LGA 1151 Socket H4 80 W 61311
Intel® Server Board S1200SPS Discontinued uATX Pedestal LGA 1151 Socket H4 80 W 61325

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600CW

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600CW2 Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 61347
Intel® Server Board S2600CW2S Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 61353
Intel® Server Board S2600CWT Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 61357
Intel® Server Board S2600CWTS Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 61358
Intel® Server Board S2600CW2R Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 61360
Intel® Server Board S2600CW2SR Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 61361
Intel® Server Board S2600CWTR Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 61362
Intel® Server Board S2600CWTSR Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 61363

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600KP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600KP Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 160 W 61364
Intel® Server Board S2600KPF Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 160 W 61370
Intel® Server Board S2600KPR Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 160 W 61376
Intel® Server Board S2600KPFR Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 160 W 61378
Intel® Server Board S2600KPTR Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 160 W 61381

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600TP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600TP Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 160 W 61396
Intel® Server Board S2600TPF Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 160 W 61401
Intel® Server Board S2600TPFR Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 160 W 61406
Intel® Server Board S2600TPNR Discontinued Custom 6.8" x 18.9" 2U Rack Socket R3 160 W 61407
Intel® Server Board S2600TPR Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 160 W 61408

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600WT

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600WT2 Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 61421
Intel® Server Board S2600WTT Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 61425
Intel® Server Board S2600WTTR Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 61428
Intel® Server Board S2600WTTS1R Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 61431

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S1200BT

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S1200BTLR Discontinued 64028
Intel® Server Board S1200BTLRM Discontinued 64031
Intel® Server Board S1200BTSR Discontinued 64036

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S1200RP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S1200V3RPL Discontinued 64046
Intel® Server Board S1200V3RPM Discontinued 64052
Intel® Server Board S1200V3RPO Discontinued 64058
Intel® Server Board S1200V3RPS Discontinued 64064

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S1400FP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S1400FP2 Discontinued 64071
Intel® Server Board S1400FP4 Discontinued 64074

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S1400SP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S1400SP2 Discontinued 64078
Intel® Server Board S1400SP4 Discontinued 64080

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S1600JP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S1600JP2 Discontinued 64082
Intel® Server Board S1600JP4 Discontinued 64083

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S3420GP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S3420GPLC Discontinued 64105
Intel® Server Board S3420GPLX Discontinued 64109
Intel® Server Board S3420GPRX Discontinued 64112
Intel® Server Board S3420GPV Discontinued 64113

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2400BB

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2400BB4 Discontinued 64123

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2400EP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2400EP2 Discontinued 64124
Intel® Server Board S2400EP4 Discontinued 64130

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2400GP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2400GP2 Discontinued 64137
Intel® Server Board S2400GP4 Discontinued 64144

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2400LP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2400LP Discontinued 64147

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2400SC

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2400SC2 Discontinued 64151

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600CO

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600CO4 Discontinued 64157
Intel® Server Board S2600COE Discontinued 64159
Intel® Server Board S2600COEIOC Discontinued 64161

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600CP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600CP2 Discontinued 64163
Intel® Server Board S2600CP2IOC Discontinued 64165
Intel® Server Board S2600CP2J Discontinued 64167
Intel® Server Board S2600CP4 Discontinued 64170
Intel® Server Board S2600CP4IOC Discontinued 64176

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600GL

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600GL Discontinued 64178

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600GZ

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600GZ Discontinued 64180

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600IP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600IP4 Discontinued 64184
Intel® Server Board S2600IP4L Discontinued 64188

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600JF

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600JF Discontinued 64189
Intel® Server Board S2600JFF Discontinued 64192
Intel® Server Board S2600JFQ Discontinued 64193

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600WP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600WP Discontinued 64201
Intel® Server Board S2600WPF Discontinued 64203
Intel® Server Board S2600WPQ Discontinued 64204

Bo mạch máy trạm Intel® dòng W2600CR

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Workstation Board W2600CR2 Discontinued 64214
Intel® Workstation Board W2600CR2L Discontinued 64218

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S4600LH

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S4600LH2 Discontinued 64220

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S4600LT

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S4600LT2 Discontinued 64222

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S5500HC

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S5520HC Discontinued 64350

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S5000UR

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S5520UR Discontinued 64415
Intel® Server Board S5520URT Discontinued 64418

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S5000WB

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S5500WB Discontinued 64461
Intel® Server Board S5500WB12V Discontinued 64466

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S5500BC

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S5500BC Discontinued 64471

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S5500HCT

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S5520HCT Discontinued 64479

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S5500HCV

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S5500HCV Discontinued 64480

Bo mạch máy trạm Intel® dòng S5520SC

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Workstation Board S5520SC Discontinued 64484

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2400LP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Compute Module HNS2400LP Discontinued 64515

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600JF

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Compute Module HNS2600JF Discontinued 64518
Intel® Compute Module HNS2600JFF Discontinued 64519
Intel® Compute Module HNS2600JFQ Discontinued 64520

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600WP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Compute Module HNS2600WP Discontinued 64521
Intel® Compute Module HNS2600WPF Discontinued 64523
Intel® Compute Module HNS2600WPQ Discontinued 64524

Dòng mô-đun điện toán Intel® MFS2600KI

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Compute Module MFS2600KI Discontinued 64526

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000BB

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208BB4DC Discontinued 64539
Intel® Server System R1208BB4GS9 Discontinued 64540
Intel® Server System R1304BB4DC Discontinued 64541
Intel® Server System R1304BB4GS9 Discontinued 64542

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000EP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208EP2SHFN Discontinued 64544
Intel® Server System R1304EP2SFFN Discontinued 64552
Intel® Server System R1304EP2SHFN Discontinued 64554

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000GL

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208GL4DS Discontinued 64561
Intel® Server System R1304GL4DS9 Discontinued 64565

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000GZ

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000JP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208JP4GS Discontinued 64577
Intel® Server System R1208JP4OC Discontinued 64579
Intel® Server System R1208JP4TC Discontinued 64580
Intel® Server System R1304JP4GS Discontinued 64581

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000RP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208RPMSHOR Discontinued 64586
Intel® Server System R1208RPOSHOR Discontinued 64590
Intel® Server System R1304RPMSHOR Discontinued 64592
Intel® Server System R1304RPOSHBN Discontinued 64595
Intel® Server System R1304RPSSFBN Discontinued 64600

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000SP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1304SP2SFBN Discontinued 64611
Intel® Server System R1304SP2SHBN Discontinued 64612
Intel® Server System R1304SP4SHOC Discontinued 64618

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1304BT

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1304BTLSFANR Discontinued 64625
Intel® Server System R1304BTLSHBNR Discontinued 64637
Intel® Server System R1304BTSSFANR Discontinued 64640

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SR1600GP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System SR1695GPRX1AC Discontinued 64697

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SR1625UR

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System SR1625URR Discontinued 64711
Intel® Server System SR1625URSASR Discontinued 64716

Hệ thống máy chủ Intel® dòng H2000JF

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System H2216JFFJR Discontinued 64724
Intel® Server System H2216JFFKR Discontinued 64725
Intel® Server System H2216JFJR Discontinued 64726
Intel® Server System H2216JFKR Discontinued 64728
Intel® Server System H2216JFQJR Discontinued 64729
Intel® Server System H2216JFQKR Discontinued 64730
Intel® Server System H2312JFFJR Discontinued 64732
Intel® Server System H2312JFFKR Discontinued 64733
Intel® Server System H2312JFJR Discontinued 64734
Intel® Server System H2312JFKR Discontinued 64736
Intel® Server System H2312JFQJR Discontinued 64739
Intel® Server System H2312JFQKR Discontinued 64741

Hệ thống máy chủ Intel® dòng H2000LP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System H2216LPJR Discontinued 64745
Intel® Server System H2312LPJR Discontinued 64751

Hệ thống máy chủ Intel® dòng H2000WP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System H2216WPFJR Discontinued 64755
Intel® Server System H2216WPFKR Discontinued 64756
Intel® Server System H2216WPJR Discontinued 64757
Intel® Server System H2216WPKR Discontinued 64758
Intel® Server System H2216WPQJR Discontinued 64759
Intel® Server System H2216WPQKR Discontinued 64760
Intel® Server System H2312WPFJR Discontinued 64761
Intel® Server System H2312WPFKR Discontinued 64762
Intel® Server System H2312WPJR Discontinued 64763
Intel® Server System H2312WPKR Discontinued 64764
Intel® Server System H2312WPQJR Discontinued 64765
Intel® Server System H2312WPQKR Discontinued 64766

Dòng Hệ Thống Lưu Trữ Intel® JBOD2000

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Storage System JBOD2224S2DP Discontinued 64767
Intel® Storage System JBOD2312S2SP Discontinued 64773
Intel® Storage System JBOD2312S3SP Discontinued 64775

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000BB

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2000BB4GS9 Discontinued 64823
Intel® Server System R2208BB4GC Discontinued 64824
Intel® Server System R2208BB4GS9 Discontinued 64825
Intel® Server System R2216BB4GC Discontinued 64826
Intel® Server System R2224BB4GCSAS Discontinued 64828
Intel® Server System R2308BB4GC Discontinued 64829
Intel® Server System R2312BB4GS9 Discontinued 64832

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000GL

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208GL4DS9 Discontinued 64837
Intel® Server System R2208GL4GS Discontinued 64838
Intel® Server System R2308GL4DS9 Discontinued 64841
Intel® Server System R2308GL4GS Discontinued 64842
Intel® Server System R2312GL4GS Discontinued 64843

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000GZ

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208GZ4GC Discontinued 64845
Intel® Server System R2208GZ4GS9 Discontinued 64848
Intel® Server System R2216GZ4GC Discontinued 64850
Intel® Server System R2216GZ4GCLX Discontinued 64852
Intel® Server System R2224GZ4GC4 Discontinued 64855
Intel® Server System R2224GZ4GCSAS Discontinued 64856
Intel® Server System R2308GZ4GC Discontinued 64857
Intel® Server System R2308GZ4GS9 Discontinued 64860
Intel® Server System R2312GZ4GC4 Discontinued 64862
Intel® Server System R2312GZ4GCSAS Discontinued 64863
Intel® Server System R2312GZ4GS9 Discontinued 64864

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000IP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2216IP4LHPC Discontinued 64866
Intel® Server System R2224IP4LHPC Discontinued 64869
Intel® Server System R2208IP4LHPC Discontinued 64871
Intel® Server System R2308IP4LHPC Discontinued 64872
Intel® Server System R2312IP4LHPC Discontinued 64875

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000LH2

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2304LH2HKC Discontinued 64882

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000LT2

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208LT2HKC4 Discontinued 64891

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000SC

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SR2600UR

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System SR2612URR Discontinued 64938

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SR2625UR

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System SR2625URBRPR Discontinued 64942
Intel® Server System SR2625URLXR Discontinued 64946
Intel® Server System SR2625URLXT Discontinued 64948

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000CP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4208CP4MHGC Discontinued 65000
Intel® Server System P4308CP4MHEN Discontinued 65001
Intel® Server System P4308CP4MHGC Discontinued 65002

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000IP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4208IP4LHGC Discontinued 65009
Intel® Server System P4216IP4LHJC Discontinued 65013
Intel® Server System P4216IP4LHKC Discontinued 65014
Intel® Server System P4224IP4LHKC Discontinued 65016
Intel® Server System P4308IP4LHGC Discontinued 65017
Intel® Server System P4308IP4LHJC Discontinued 65018
Intel® Server System P4308IP4LHJCL Discontinued 65019
Intel® Server System P4308IP4LHKC Discontinued 65020

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000RP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4308RPLSHDR Discontinued 65022

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000SC

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4304SC2SFEN Discontinued 65025
Intel® Server System P4304SC2SHDR Discontinued 65026
Intel® Server System P4308SC2MHGC Discontinued 65027

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4304BT

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4304BTLSFCNR Discontinued 65030
Intel® Server System P4304BTLSHCNR Discontinued 65038
Intel® Server System P4304BTSSFCNR Discontinued 65042

Hệ thống máy trạm Intel® dòng P4300CR

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Workstation System P4304CR2LFGN Discontinued 65045
Intel® Workstation System P4304CR2LFJN Discontinued 65046
Intel® Workstation System P4304CR2LFJNL Discontinued 65047
Intel® Workstation System P4304CR2LFKN Discontinued 65048

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SC5000BC

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System SC5650BCDPR Discontinued 65084

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SC5000HC

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System SC5650HCBRPR Discontinued 65090

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SR1000HG

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System SR1630HGP Discontinued 65125
Intel® Server System SR1630HGPRX Discontinued 65129

Hệ thống máy trạm Intel® dòng SC5000SC

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Workstation System SC5650SCWS Discontinued 65274

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Công cụ lưu trữ solidigm™ (SSD NAND mang thương hiệu Intel®)

Công cụ cập nhật vi chương trình khởi động Solidigm™ (SSD NAND mang nhãn hiệu Intel®)

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Đọc tuần tự (tối đa)

Tốc độ mà thiết bị có thể lấy dữ liệu tạo nên một khối dữ liệu tiếp giáp, theo thứ tự. Được đo bằng MB/s (MegaByte mỗi giây)

Ghi tuần tự (tối đa)

Tốc độ mà thiết bị có thể ghi dữ liệu vào một khối dữ liệu tiếp giáp, theo thứ tự. Được đo bằng MB/s (MegaByte mỗi giây)

Đọc ngẫu nhiên (Dung lượng 100%)

Tốc độ mà SSD có thể lấy dữ liệu từ các vị trí tùy ý trong bộ nhớ, trên toàn bộ nhịp của ổ đĩa. Được đo bằng IOPS (Thao tác nhập/xuất mỗi giây)

Ghi ngẫu nhiên (Dung lượng 100%)

Tốc độ mà SSD có thể ghi dữ liệu vào các vị trí tùy ý trong bộ nhớ, trên toàn bộ nhịp của ổ đĩa. Được đo bằng IOPS (Thao tác nhập/xuất mỗi giây)

Năng lượng - Hoạt động

Công suất hoạt động cho biết mức tiêu thụ điện điển hình của thiết bị khi hoạt động.

Năng lượng - Chạy không

Công suất Chờ cho biết mức tiêu thụ điện điển hình của thiết bị khi chờ.

Rung - Vận hành

Rung vận hành cho biết khả năng đã kiểm tra của SSD để chịu được rung được báo cáo ở trạng thái hoạt động và duy trì chức năng. Được đo bằng G-force RMS (Giá trị hiệu dụng)

Rung - Không vận hành

Rung không vận hành cho biết khả năng đã kiểm tra của SSD để chịu được rung được báo cáo ở trạng thái không hoạt động và duy trì chức năng. Được đo bằng G-force RMS (Giá trị hiệu dụng)

Sốc (vận hành và không vận hành)

Sốc cho biết khả năng đã kiểm tra của SSD để chịu được sốc được báo cáo ở cả trạng thái hoạt động và không hoạt động và duy trì chức năng. Được đo bằng G-force (Tối đa)

Xếp hạng sự chịu đựng (ghi trọn đời)

Xếp loại khả năng chịu đựng cho biết số chu kỳ lưu trữ dữ liệu dự kiến được mong đợi trong suốt vòng đời của thiết bị.

Thời gian trung bình giữa những lần thất bại (MTBF)

MTBF (Thời gian trung bình giữa những lần thất bại) cho biết thời gian hoạt động trôi qua dự kiến giữa các lần thất bại. Được đo bằng giờ.

Tỷ lệ lỗi bit Không thể sửa được (UBER)

Tỷ lệ lỗi bit Không thể sửa được (UBER) cho biết số lỗi bit không thể sửa được chia cho tổng số bit được truyền trong một khoảng thời gian thử nghiệm.

Hệ số hình dạng

Kiểu hình thức cho biết kích thước tiêu chuẩn công nghiệp và hình dạng của thiết bị.

Giao diện

Giao diện cho biết phương pháp giao tiếp bus tiêu chuẩn của ngành được sử dụng cho thiết bị.

Bảo vệ dữ liệu mất mát năng lượng được nâng cao

Bảo vệ mất mát dữ liệu cao cấp do mất điện chuẩn bị SSD cho sự cố mất điện hệ thống không mong đợi bằng cách giảm thiểu truyền dữ liệu trong bộ nhớ đệm tạm thời và sử dụng điện dung bảo vệ mất điện trên bo mạch để cung cấp đủ điện cho vi chương trình SSD nhằm di chuyển dữ liệu khỏi bộ nhớ đệm và bộ nhớ đệm tạm thời sang NAND, nhờ đó bảo vệ hệ thống và dữ liệu người dùng.

Mã hóa phần cứng

Mã hóa phần cứng là mã hóa dữ liệu ở cấp độ ổ đĩa. Mã hóa được sử dụng để đảm bảo dữ liệu lưu trên ổ đĩa được an toàn trước đột nhập không mong muốn.

Công nghệ chịu đựng cao (HET)

Công nghệ độ bền cao (HET) trong SSD kết hợp các tính năng cải tiến slick của Bộ nhớ cực nhanh Intel® NAND và các kỹ thuật quản lý hệ thống SSD để giúp mở rộng độ bền của SSD. Độ bền được định nghĩa là lượng dữ liệu được ghi vào SSD trong toàn bộ vòng đời.

Theo dõi và ghi nhật ký nhiệt độ

Giám sát và ghi nhật ký nhiệt độ sẽ sử dụng bộ cảm biến nhiệt độ trong để giám sát và ghi nhật ký dòng khí và nhiệt độ bên trong của thiết bị. Kết quả được ghi nhật ký có thể truy cập bằng dòng lệnh SMART.

Bảo vệ dữ liệu đầu cuối-đầu cuối

Bảo vệ dữ liệu đầu cuối-đầu cuối sẽ bảo đảm sự toàn vẹn cho dữ liệu được lưu trữ từ máy tính qua Ổ đĩa thể rắn và ngược lại.

Công nghệ khởi động nhanh Intel®

Công nghệ khởi động nhanh Intel® cho phép hệ thống khôi phục nhanh từ trạng thái ngủ đông.